Phong thủy

Vòng đai nóng trên Trái Đất có vị trí? – Luật Hoàng Phi

Sau đây là tổng hợp các bài viết Vòng đai nóng trên trái đất có vị trí đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Câu hỏi:

Vòng đai nóng trên Trái Đất có vị trí?

A. Nằm từ chí tuyến Nam đến chí tuyến Bắc.

B. Nằm giữa các vĩ tuyến 5oB và 5oN.

C. Nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt năm + 20oC.

D. Nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt + 20oC của tháng nóng nhất.

Đáp án đúng C

Vòng đai nóng trên Trái Đất có vị trí nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt năm + 20oC, hai vòng đai ôn hòa ở hai bán cầu nằm giữa các đường đẳng nhiệt năm +20oC và đường đẳng nhiệt + 10oC của tháng nóng nhất, quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ.

Nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới là di dạng hình cầu của Trái Đất và bức xạ mặt trời. Dạng hình cầu của Trái Đất làm cho góc chiếu của tia sáng mặt trời đến bề mặt đất (góc nhập xạ) thay đổi từ Xích đạo về hai cực do đó lượng bức xạ mặt trời cũng thay đổi theo.

Bức xạ mặt trời là nguồn gốc và động lực của nhiều hiện tượng và quá trình tự nhiên ở bề mặt đất. Vì thế sự phân bố theo đới của lượng bức xạ mặt trời đã tạo ra quy luật địa đới của nhiều thành phần địa lý và cảnh quan địa lý trên Trái Đất.

Biểu hiện của quy luật địa đới:

– Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất

Sự hình thành các vòng đai nhiệt trên Trái Đất không chỉ phụ thuộc vào lượng bức xạ mặt trời tới bề mặt đất mà còn phụ thuộc vào các nhân tố khác. Vì thế ranh giới các vòng đai nhiệt thường đươc phân biệt theo các đường đẳng nhiệt. Từ Bắc cực đến Nam cực có bảy vòng đai nhiệt sau:

+ Vòng đai nóng nằm giữa hai đường đẳng nhiệt năm + 20oC của hai bán cầu (khoảng giữa hai vĩ tuyến 30 độ Bắc và 30 độ Nam)

+ Hai vòng đai ôn hòa ở hai bán cầu nằm giữa các đường đẳng nhiệt năm +20oC và đường đẳng nhiệt + 10oC của tháng nóng nhất.

+ Hai vòng đai lạnh ở các vĩ độ cận cực của hai bán cầu nằm giữa đường đẳng nhiệt + 10oC và 0oC của tháng nóng nhất.

+ Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu bao quan cực, nhiệt độ quanh năm đều dưới 0oC.

– Các đai khi áp và các đới gió trên Trái Đất

+ Các đai khí áp: Gồm 7 khí áp (áp thấp xích đạo, 2 áp thấp ôn đới, 2 áp cao cận chí tuyến, 2 áp cao cực).

+ Các đới gió: Gồm 6 đới gió (2 mậu dịch, 2 ôn đới, 2 đông cực).

– Các đới khí hậu trên Trái đất: Mỗi bán cầu có 7 đới khí hậu là xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, cận cực, cực.

– Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật:

+ Có 10 nhóm đất từ cực đến xích đạo.

+ Có 10 kiểu thảm thực vật từ cực đến xích đạo.

Rate this post
Back to top button