Phong thủy

Giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 hay nhất – VietJack.com

Sau đây là tổng hợp các bài viết Vbt công nghệ 8 hữu ích nhất được tổng hợp

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

I. KHỐI ĐA DIỆN (Trang 8-vbt Công nghệ 8)

Hãy kể tên ba vật thể có dạng các khối đa diện khác nhau mà em biết

Lời giải:

1. Quả địa cầu có hình cầu

2. Kim tự tháp có hình chóp đều

3. Hộp giày có hình hộp chữ nhật

II. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (Trang 8-vbt Công nghệ 8)

– Hãy tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong mệnh đề sau:

Lời giải:

Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật.

– Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình của hình hộp chữ nhật (hình 4.3 SGK) và trả lời các câu hỏi kèm theo bằng cách điền vào các cột của bảng 4.1

Lời giải:

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước 1 Đứng Chữ nhật Chiều dài a, chiều cao h 2 Bằng Vuông Chiều rộng b 3 Cạnh Chữ nhật Chiều rộng b, chiều cao h

III. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỀU (Trang 8-vbt Công nghệ 8)

– Hãy tìm các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Lời giải:

Hình lăng trụ đều được bao bởi hai mặt đáy là các hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.

– Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều (hình 4.5 SGK) và trả lời các câu hỏi kèm theo bằng cách điền vào các cột của bảng 4.2

Lời giải:

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước 1 Đứng Chữ nhật Chiều cao lăng trụ h, chiều dài cạnh đáy a 2 Bằng Tam giác đều Chiều dài cạnh đáy a 3 Cạnh Chữ nhật Chiều cao lăng trụ h, cạnh còn lại có độ dài bằng sqrt(b2-a2)

IV. HÌNH CHÓP ĐỀU (Trang 9-vbt Công nghệ 8)

– Hãy tìm các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Lời giải:

Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh

– Hãy đọc bản vẽ các hình chiếu của hình chóp đều đáy vuông (Hình 4.6 SGK) và trả lời các cẩu hỏi kèm theo bằng cách điền vào các cột của bảng 4.3

Lời giải:

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước1 Đứng Tam giác cân Chiều dài cạnh đáy a, chiều cao hình chóp h2 Bằng Hình vuông Chiều dai cạnh đáy a3 Cạnh Tam giác cân Chiều dài cạnh đáy a, chiều cao hình chóp h

Câu 1 (Trang 9-vbt Công nghệ 8): Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Lời giải:

– Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật.

Câu 2 (Trang 9-vbt Công nghệ 8): Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đấy hình vuông (h.4.6) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Lời giải:

– Hình chiếu cạnh là hình tam giác đều.

Bài tập (Trang 10-vbt Công nghệ 8): Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2 và 3 của các vật thể (h.4.8):

a) Hãy xác định hình dạng của các vật thể đó.

b) Đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ 1, 2, 3 (h.4.8) với các vật thể A, B, C (h.4.9).

Lời giải:

Các bài giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 (VBT Công nghệ 8) khác:

  • Bài 5. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện
  • Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay
  • Bài 7. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Công nghệ 8 hay khác:

  • Giải bài tập Công nghệ 8
  • Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 8
  • Giải bài tập Công nghệ 8 (ngắn nhất)
  • Giải sách bài tập Công nghệ 8
  • Top 28 Đề thi Công nghệ 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án
Rate this post
Back to top button