Phong thủy

Tổ quốc là gì? Làm gì để bảo vệ tổ quốc? – Hieuluat

Sau đây là tổng hợp các bài viết Tổ quốc là gì đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Tổ quốc là gì? Bảo vệ, phát triển đất nước có là bảo vệ tổ quốc không? Ý nghĩa của tổ quốc đối với mỗi con người là gì?… Những câu hỏi có thể mang tính trừu tượng đối với nhiều người nhưng những giá trị thực sự mà hai từ tổ quốc thể hiện lại vô cùng to lớn. HieuLuat sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin, cách nhìn mới về tổ quốc như bài viết dưới đây.

Tổ quốc là gì? Nhân tố nào tạo nên tổ quốc?

Tổ quốc là hai từ thiêng liêng đối với mỗi con người, mỗi dân tộc. Tổ quốc đại diện cho sự độc lập, tự chủ, chủ quyền, đại diện cho con người và dân tộc đó. Sở dĩ có thể nhận định như vậy là bởi vì tổ quốc được định nghĩa theo nhiều bản điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên năm 1992 là:

Tổ quốc là đất nước, được bao đời trước xây dựng và để lại, trong quan hệ với những người dân có tình cảm gắn bó với nó.

Tổ quốc là một từ mượn, từ Hán Việt, bản thân nó được cấu thành từ hai từ đơn là tổ tức là tổ tiên, quốc tức là quốc gia. Ghép lại, tổ quốc chính là quốc gia, là đất nước mà tổ tiên đã để lại cho dân tộc đó. Theo dòng lịch sử của Việt Nam, truyền thuyết ghi nhận về nguồn gốc của người Việt là con rồng cháu tiên/con lạc cháu hồng/con cháu vua Hùng từ thời xa xưa.

Tổ quốc tồn tại khi chứa đựng trong nó là các yếu tố:

– Quốc gia/đất nước: Nếu không có quốc gia, đất nước thì không thể có tổ quốc cho người dân, dân tộc của mình. Nói rộng ra, để là quốc gia/đất nước thì vùng lãnh thổ này phải độc lập, tự chủ, tự mình làm chủ được mọi vấn đề của mình mà không bị nước khác xâm lược, đô hộ hay can thiệp nội bộ. Độc lập, tự chủ được hiểu là sự độc lập về kinh tế, chính trị, văn hóa, tín ngưỡng, lãnh thổ, tự chủ về các quyết sách đối nội, đối ngoại của mình. Là nơi có dân cư, có chủ quyền đối với vùng đất, vùng trong lòng đất, vùng biển, vùng trời và vùng lãnh thổ đặc biệt;

– Dân cư: Tổ quốc chỉ tồn tại khi trong đất nước có dân cư. Dân cư là những thế hệ sau của những người tạo ra hình dạng, tuyên bố độc lập, chủ quyền đất nước như hiện tại. Dân cư của mỗi quốc gia là những người có chung nguồn gốc (chung tổ tiên), có nền văn hóa, tín ngưỡng tương tự nhau hoặc khác biệt nhưng cùng chung sống, làm việc, phát triển trên một phạm vi lãnh thổ độc lập, tự chủ;

– Có nền văn hóa, tín ngưỡng riêng biệt: Mỗi quốc gia đều có nền văn hóa, tín ngưỡng riêng biệt, tạo thành bản sắc văn hóa của riêng đất nước đó. Tổ quốc sẽ không thể là tổ quốc nếu văn hóa, tập tục, tín ngưỡng đều là của dân tộc khác, nhóm người khác. Nói cách khác, lúc ấy đất nước đó vẫn đang bị đô hộ về tinh thần mà chưa thể là một quốc gia độc lập, tự chủ. Người Việt có phong tục tập quán tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn..tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên/tin theo Đạo Phật/một số nơi còn phong tục có thờ cúng Bác Hồ… Những điều này làm nên sự riêng biệt, sự duy nhất của con người Việt mà dù ở đâu thì họ vẫn gìn giữ, phát huy những điều đó;

– Tổ quốc là sự kế thừa từ đời này qua đời khác: Tổ quốc không tự nhiên tồn tại mà nó có sự kế thừa, phát triển từ đời này qua đời khác từ diện tích, lãnh thổ, tín ngưỡng, tôn giáo… Con người được kế thừa về nòi giống, được gắn kết với nhau bởi chính những phong tục, tập quán…đã được kế thừa từ cha ông.

Như vậy, hiểu đơn giản thì tổ quốc chính là từ thể hiện, đại diện cho quốc gia/đất nước với những con người có mối quan hệ gắn bó với nhau, gắn bó với chính quốc gia nơi mình được sinh ra.

Phải làm gì để bảo vệ tổ quốc?

Như đã trình bày ở trên, tổ quốc là sự tập hợp của nhiều yếu tố như quốc gia, dân tộc, con người, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa…, vậy nên, bảo vệ tổ quốc chính là bảo vệ, gìn giữ, phát huy những yếu tố tạo nên tổ quốc.

Việc bảo vệ tổ quốc không phải là trách nhiệm của một nhóm người, một lực lượng, một ngành mà đó là trách nhiệm của cả dân tộc. Nói rộng ra, có tổ quốc thì có quốc gia, có quốc gia thì sẽ có cá nhân. Nói hẹp hơn, mỗi cá nhân trong dân tộc đều phải có nhận thức rõ ràng, đúng đắn về nguồn gốc của mình, về vai trò của mình đối với nơi mình đã được sinh ra, phải có ý chí, hành động cụ thể bảo vệ tổ quốc của mình.

Việc bảo vệ tổ quốc Việt Nam có thể thể hiện qua một số khía cạnh sau đây:

– Ban hành Hiến pháp: Đạo luật có giá trị cao nhất đối với mỗi quốc gia về vấn đề dân tộc, chủ quyền, lãnh thổ, độc lập, tự chủ của mình. Hiến pháp 2013 của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định:

1. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

2. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị.

Đây là sự tuyên bố về sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, tự chủ của Việt Nam, bảo vệ được độc lập, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ chính là bảo vệ cho tổ quốc.

– Gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống, tín ngưỡng, tập tục của người Việt: Tổ quốc có sự kế thừa, truyền từ đời này qua đời khác. Nếu những phong tục, tập quán, giá trị văn hóa tốt đẹp của một quốc gia, dân tộc không được kế thừa và phát huy thì rõ ràng rằng, quốc gia ấy không còn nguyên vẹn;

– Có sự gắn kết giữa những con người trong đất nước: Sự gắn kết trong cuộc sống của những con người trong quốc gia/đất nước không chỉ thể hiện sự đoàn kết dân tộc mà còn thể hiện sự giống nhau trong lối sống, trong phong tục tập quán đã được kế thừa;

– Mỗi cá nhân không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, làm việc để xây dựng, phát triển kinh tế đất nước: Đất nước mạnh khi đội ngũ lao động, những người chủ của đất nước phải mạnh, mạnh ở đây được hiểu là tri thức, sự vững vàng trong lý tưởng, nghiệp vụ chuyên môn và đồng thời phải có ý thức dựng xây, phát triển quê hương, đất nước nơi mình đã sinh ra;

– Cơ quan, người đứng đầu mỗi quốc gia, mỗi đất nước cần phải hoạch định, thực thi chính xác, có hiệu quả đường lối ngoại giao, chiến lược/chính sách phát triển đất nước về mọi mặt: Khả năng lãnh đạo của cơ quan tối cao là yếu tố then chốt để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ cũng như phát triển đất nước về mọi mặt, do đó, cần phải nâng cao khả năng, trình độ cũng như phải có các chính sách, chiến lược phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của đất nước thì mới có thể bảo vệ vững chắc tổ quốc của mình.

Trên đây là một vài những cách thức, phương án để mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, tổ chức có thể áp dụng trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước, bảo vệ tổ quốc độc lập, toàn vẹn lãnh thổ.

Trên đây là giải đáp về tổ quốc là gì? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Rate this post
Back to top button