Phong thủy

Thế nào là nhóm gen liên kết

Sau đây là tổng hợp các bài viết Thế nào là nhóm gen liên kết đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Câu hỏi: Nhóm gen liên kết là gì?

A. Các gen alen nằm trong nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

B. Các gen không alen nằm trên các nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

C. Các gen không alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

D. Các gen alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: C. Các gen không alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

Giải thích:

Các gen không alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân và tạo thành một nhóm gen liên kết. Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội (n) của loài đó.

the nao la nhom gen lien ket 1

Liên kết gen là gì? Ý nghĩa của liên kết gen

I. LIÊN KẾT DI TRUYỀN

1. Thí nghiệm của Morgan

– Moocgan lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng với thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt được F.Đầu tiên Tất cả ruồi có thân xám và cánh dài.

– Phép lai phân tích của F. ruồi đựcĐầu tiênthu được thế hệ sau phân li theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cánh cụt.

– Sơ đồ lai

Nhóm gen liên kết là gì (ảnh 2)

– Như vậy, cánh cụt thân xám và cánh dài cũng như cánh cụt thân đen luôn di truyền cùng nhau.

– Hiện tượng này được giải thích là do sự liên kết của các gen quy định tính trạng trên cùng một NST phân li thành giao tử và tổ hợp lại qua thụ tinh.

2. Kết luận

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể luôn di truyền cùng nhau được gọi là nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kết ở loài thường bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội.

3. Ý nghĩa

– Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, do các gen trên cùng một nhiễm sắc thể quy định phân li trong quá trình phân bào.

Di truyền liên kết hạn chế sự biến dị thể dị hợp.

– Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng do các gen trên một nhiễm sắc thể quy định. Nhờ đó, trong chọn giống có thể chọn lọc những tính trạng tốt đi đôi với nhau.

II. Biến đổi GENE

1. Thí nghiệm của Morgan và hiện tượng hoán vị gen

Pt / c: (con cái) thân xám, cánh dài x (con đực) thân đen, cánh cụt

FĐầu tiên: 100% thân xám, cánh dài

Lấy con cái ở F1 thân xám, cánh dài x con đực, cánh cụt.

Fmột: 965 con thân xám, cánh dài: 944 con thân đen, cánh cụt: 206 con thân xám, cánh cụt: 185 con đen, cánh dài

* Bình luận:

– Điểm khác nhau là cho lai phân tích ruồi đực hay ruồi cái F1.

– Kết quả khác với thí nghiệm của Mendel đã phát hiện ra liên kết gen và phân loại độc lập.

2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen

– Cho biết các gen quy định hình dạng cánh và màu sắc cơ thể cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, khi meiosis chúng đi đôi với nhau, hầu hết các đời con đều giống bố mẹ.

– Ở một số tế bào cơ thể cái, trong quá trình nguyên phân xảy ra sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc thể tương đồng khi chúng tiếp hợp dẫn đến sự thay đổi vị trí của các gen và làm xuất hiện các tổ hợp gen mới. Hiện tượng này được gọi là hoán vị gen.

* Tính tần số hoán vị gen:

– Bằng tỉ lệ số cá thể có kiểu hình tái tổ hợp trên tổng số cá thể ở đời con.

– Tần số hoán vị gen nhỏ hơn hoặc bằng 50%.

III. Ý NGHĨA CỦA LIÊN KẾT DI TRUYỀN VÀ SỰ TRUYỀN GENE

1. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen

– Duy trì sự ổn định của loài.

Nhiều gen tốt được thu thập và lưu trữ trên một nhiễm sắc thể.

– Đảm bảo sự kế thừa bền vững của nhóm gen quý có ý nghĩa trong chăn nuôi.

2. Ý nghĩa của hiện tượng hoán vị gen

– Tạo nguồn biến dị tổ hợp, nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn lọc.

– Các gen quý có cơ hội được tổ hợp lại trong 1 gen.

– Xác lập khoảng cách tương đối của các gen trên NST. Đơn vị khoảng cách được biểu thị bằng 1% tần số hoán vị gen hoặc 1cM (centiMoocgan).

– Biết bản đồ gen có thể dự đoán tần số tổ hợp gen mới ở các phép lai, có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học và chọn giống (giảm thời gian chọn cặp giao phối bằng cách mò mẫm).

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Rate this post
Back to top button