Phong thủy

Sinh học 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật – HOC247

Dưới đây là danh sách Sinh sản hữu tính ở thực vật là đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 42 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết.

  • A. bao phấn
  • B. Đầu nhuỵ
  • C. Ống phấn
  • D. Túi phôi
  • A. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lân cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.
  • B. Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.
  • C. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.
  • D. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.
  • A. Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  • B. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  • C. Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  • D. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 11 Bài 42 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 166 SGK Sinh học 11

Bài tập 2 trang 166 SGK Sinh học 11

Bài tập 3 trang 166 SGK Sinh học 11

Bài tập 4 trang 166 SGK Sinh học 11

Bài tập 5 trang 166 SGK Sinh học 11

Bài tập 6 trang 92 SBT Sinh học 11

Bài tập 2 trang 95 SBT Sinh học 11

Bài tập 4 trang 88 SBT Sinh học 11

Bài tập 5 trang 88 SBT Sinh học 11

Bài tập 6 trang 89 SBT Sinh học 11

Bài tập 7 trang 89 SBT Sinh học 11

Bài tập 8 trang 90 SBT Sinh học 11

Bài tập 9 trang 90 SBT Sinh học 11

Bài tập 5 trang 91 SBT Sinh học 11

Bài tập 7 trang 92 SBT Sinh học 11

Bài tập 3 trang 92 SBT Sinh học 11

Bài tập 4 trang 92 SBT Sinh học 11

Bài tập 6 trang 93 SBT Sinh học 11

Bài tập 7 trang 93 SBT Sinh học 11

Bài tập 8 trang 93 SBT Sinh học 11

Bài tập 9 trang 94 SBT Sinh học 11

Bài tập 10 trang 94 SBT Sinh học 11

Bài tập 11 trang 94 SBT Sinh học 11

Bài tập 1 trang 163 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 2 trang 163 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 3 trang 163 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 4 trang 163 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 5 trang 163 SGK Sinh học 11 NC

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Rate this post
Back to top button