Phần mềm

Danh sách 17 phần mềm công cộng là gì đầy đủ nhất

Dưới đây là danh sách Phần mềm công cộng là gì đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

1 1.8. Về tác quyền và giấy phép phần mềm – Debian

 • Tác giả: debian.org
 • ngày đăng: 09/15/2021
 • Đánh giá chi tiết: 4.92 (605 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho các người bạn mượn vật chứa phần mềm cài đặt, cũng giúp đỡ họ cài đặt nó … điều kiện của Giấy Phép Công Cộng GNU, thường được gọi đơn giản là “GPL”

2 Public Domain Software là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và

 • Tác giả: tudienso.com
 • ngày đăng: 11/04/2021
 • Đánh giá chi tiết: 4.72 (456 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là phần mềm tự do nguồn mở có thể được sửa đổi công khai, phân phối hoặc bán mà không có bất kỳ hạn chế. SQLite, I2P và CERN httpd là những ví dụ phổ biến 

3 Câu 11: Phần mềm công cộng (public domain software) là? A

 • Tác giả: hoidap247.com
 • ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá chi tiết: 4.45 (378 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 11: Phần mềm công cộng (public domain software) là? A. Thường miễn phí; các ứng dụng có mã nguồn mở được truy cập, tùy chỉnh và thay đổi 

4 Phần mềm công cộng (public domain software là gì)

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá chi tiết: 4.2 (538 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phần mềm phạm vi công cộng là phần mềm đã được đặt trong phạm vi công cộng: nói cách khác, hoàn toàn không có quyền sở hữu như bản quyền, nhãn hiệu hoặc 

5 PDS định nghĩa: Phần mềm tên miền công cộng – Abbreviation Finder

 • Tác giả: abbreviationfinder.org
 • ngày đăng: 10/06/2021
 • Đánh giá chi tiết: 4.06 (270 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: PDS có nghĩa là gì? PDS là viết tắt của Phần mềm tên miền công cộng. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên 

6 Câu 11: Phần Mềm Công Cộng (public Domain Software … – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá chi tiết: 3.84 (264 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 11: Phần mềm công cộng (public domain software) là? A. Thường miễn phí; các ứng dụng có mã nguồn mở được truy cập, tùy chỉnh và thay đổi bởi bất cứ ai 

7 License là gì vậy? Tại sao nên sử dụng phần mềm có License?

 • Tác giả: hocdauthau.com
 • ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá chi tiết: 3.74 (518 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: · Public-domain software là các ứng dụng dược tăng trưởng và trọn vẹn không có bất kể ai chiếm hữu bản quyền, thương hiệu hay bằng bản quyền sáng 

8 Phần mềm phạm vi công cộng(PDS) – Mimir

 • Tác giả: mimirbook.com
 • ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá chi tiết: 3.49 (354 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phần mềm phạm vi công cộng là phần mềm đã được đặt trong phạm vi công cộng : nói cách khác, hoàn toàn không có quyền sở hữu như bản quyền, nhãn hiệu hoặc bằng sáng chế

9 Nghĩa của Phần mềm công cộng (public domain software là gì)

 • Tác giả: caigiday.com
 • ngày đăng: 09/18/2021
 • Đánh giá chi tiết: 3.32 (579 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: · Là gì. Đánh giá của bạn post. phần mềm miền công cộng Đó là phần mềm đã được đặt trong phạm vi công cộng: nói cách khác, không có bất kỳ 

10 Public domain software là gì – Thả Rông

 • Tác giả: tharong.com
 • ngày đăng: 08/24/2021
 • Đánh giá chi tiết: 3.03 (437 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 11: Phần mềm công cộng (public domain software) là? A. Thường miễn phí; các ứng dụng có mã nguồn mở được truy cập, tùy chỉnh và thay đổi bởi bất cứ ai 

11 Mã nguồn mở là gì? 5 phần mềm Open Source được ưa chuộng

 • Tác giả: bizflycloud.vn
 • ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá chi tiết: 2.82 (128 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: · Phần mềm mã nguồn mở (Open source software – OSS) là những phần mềm có mã … trình và phát hành những bản cải tiến vì mục đích công cộng

12 Phần mềm mã nguồn mở là gì? – Green Academy

 • Tác giả: greenacademy.edu.vn
 • ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá chi tiết: 2.86 (151 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phần mềm mã nguồn mở (Open Source Software – OSS) là một phần mềm mà mã nguồn được công khai, mọi người có thể sửa đổi và chia sẻ. Ngược lại, nếu một phần mềm 

13 Định nghĩa Public Domain Software là gì? – Filegi.com

 • Tác giả: filegi.com
 • ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá chi tiết: 2.63 (146 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phần mềm phạm vi công cộng là bất kỳ phần mềm mà không có, bản quyền hoặc chỉnh sửa hạn chế pháp lý liên kết với nó. Đây là phần mềm tự do nguồn mở có thể 

14 Public Domain là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

 • Tác giả: sotaydoanhtri.com
 • ngày đăng: 10/17/2021
 • Đánh giá chi tiết: 2.65 (61 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Public Domain nghĩa là Tài Sản Công Hữu; Tài Sản Công Cộng; Đất Công. Tài sản trí tuệ không có bản quyền (chẳng hạn như phần mềm máy tính, thiết kế, 

15 Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế

 • Tác giả: openoffice.org
 • ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá chi tiết: 2.55 (177 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giấy phép Công cộng GNU hạn chế này được áp dụng cho các gói phần mềm – đặc biệt … Điều này đúng hay không là phụ thuộc vào Thư viện thực hiện những gì và 

16 Phần mềm mã nguồn mở là gì? Tất cả những điều bạn nên biết – Blog

 • Tác giả: blog.vinbigdata.org
 • ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá chi tiết: 2.48 (104 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: · Mã nguồn mở thường được lưu trữ trong kho lưu trữ công cộng và được chia sẻ công khai. Phần mềm nguồn mở là gì? Phần mềm nguồn mở (Open source 

17 Thuctap012017/Tìm hiểu giấy phép mã nguồn mở.md at master

 • Tác giả: github.com
 • ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá chi tiết: 2.28 (72 vote)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giấy phép công cộng GNU (hay GNU General Public License – GNU GPL) là giấy phép phần mềm tự do phổ biến nhất, mới đầu do Richard Stallman viết cho dự án GNU
Rate this post
Back to top button