Phong thủy

Điều Kiện Của Thí Nghiệm So Sánh Giống

Sau đây là tổng hợp các bài viết Mục đích của thí nghiệm so sánh giống đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Khảo sát giống cây trồng mang ý nghĩa cung cấp thông tin về yêu cầu kỹ thuật canh tác và sử dụng.. Nội dung của thí nghiệm so sánh là gì?

Nội dung chính Show

  • Câu hỏi: Nội dung của thí nghiệm so sánh là gì?
  • Lý giải vì sao chọn C là đáp án đúng:
  • Câu hỏi:
  • Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:
  • BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
  • BÀI VIẾT LIÊN QUAN
  • Video liên quan

Nông nghiệp ở Việt Nam tuy giảm trong cơ cấu nền kinh tế nhưng vẫn là một ngành quan trọng. Ngành nông nghiệm phát triển như thế nào phụ thuộc lớn vào giống, vì thế việc nâng cao chất lượng giống là đặc biệt quan trọng. Vậy nội dung của thí nghiệm so sánh là gì?

Câu hỏi: Nội dung của thí nghiệm so sánh là gì?

A. Bố trí thí nghiệm trên diện rộng

B. Bố trí sản xuất so sánh các giống với nhau

C. Bố trí sản xuất so sánh giống mới với giống đại trà

D. Bố trí sản xuất với các chế độ phân bón khác nhau

Đáp án đúng là đáp án C: Nội dung của thí nghiệm so sánh là Bố trí sản xuất so sánh giống mới với giống đại trà

Lý giải vì sao chọn C là đáp án đúng:

Khái niệm khảo sát giống cây trồng: Là khảo sát, kiểm nghiệm giống cây trồng thông qua thí nghiệm được bố trí ở các điều kiện sinh thái khác nhau. Nhằm đánh giá khách quan, chính xác & công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh.

Khảo sát giống cây trồng mang ý nghĩa là cung cấp thông tin về yêu cầu kỹ thuật canh tác và hướng sử dụng.

Có 3 loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng là: thí nghiệm so sánh, thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật, thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

Trong đó, thí nghiệm so sánh là biện pháp so sánh với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt gì.

Biện pháp so sánh sẽ so sánh giống toàn diện về các chỉ tiêu:

+ Sinh trưởng;

+ Năng suất;

+ Chất lượng nông sản;

+ Tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh.

Mục đích của thí nghiệm so sánh là: Xác định ưu điểm của giống mới hoặc giống nhập nội.

Điều kiện thực hiện thí nghiệm so sánh là khi có giống mới chọn tạo hoặc giống nhập nội.

Phạm vi thực hiện thí nghiệm so sánh: Được tiến hành ở các cơ quan chọn tạo giống

Yêu cầu khi tiến hành thí nghiệm so sánh: So sánh toàn diện về các chỉ tiêu:sinh trưởng, năng suất, chất lượng nông sản,tính chống chịu

Như vậy, nội dung của thí nghiệm so sánh là C Bố trí sản xuất so sánh giống mới với giống đại trà.

Luật Hoàng Phi Tài liệu Là gì? Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

Khảo nhiệm giống cây trồng cung cấp những thông tin về yêu cầu kĩ thuật canh tác và hướng sử dụng những giống mới được công nhận.

Thí nghiệm so sánh giống là thí nhiệm để có thể khảo nhiệm giống cây trồng. Vậy Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì? là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi:

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

A. Để mọi người biết về giống mới

B. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà

C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật

D. Duy trì những đặc tính tốt của giống

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án B: Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích so sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Mọi tính trạng và đặc điểm giống cây trồng chỉ biểu hiện ra trong những điều kiện ngoại cảnh nhất định. Vì vậy khảo nhiệm giống cây trồng tại các vùng sinh thái khác nhau đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh là cần thiết.

Khảo nhiệm giống cây trồng cung cấp những thông tin về yêu cầu kĩ thuật canh tác và hướng sử dụng những giống mới được công nhận.

Để có thể khảo nhiệm giống cây trồng người ta tiến hành các thí nhiệm giống cây trồng.

Thí nghiệm so sánh giống là thí nhiệm giống mới chọn tạo hoặc nhập được so sánh với các giống phổ biến đại trà trong sản xuất.

Thí nghiệm so sánh với giống phổ biến được sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt việt hơn về: sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi.

Nếu giống mới vượt trội so với giống phổ biến trong sản xuất đại trà về các tiêu chí trên thì được chọn và gửi đến Trung tâm Khảo nghiệm giống Quốc gia để khảo nghiệm trong mạng lưới khảo nghiệm giống toàn quốc.

Do đó đáp án đúng cho câu hỏi thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì là đáp án B. Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích so sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà.

Nguyễn Nam

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nếu đưa giống mới vào sản xuất không qua khảo nghiệm, kết quả sẽ như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Có thể năng suất, phẩm chất thấp vì có khả năng giống đó không phù hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương đó. Người dân chưa biết về đặc tính giống, yêu cầu kỹ thuật canh tác nên chưa có biện pháp tác động hợp lý.

Câu 2

Giống mới chọn tạo hoặc nhập nội được so sánh với giống nào? So sánh về các chỉ tiêu gì?

Gợi ý trả lời:

  • So sánh với giống phổ biến rồng rãi trong sản xuất đại trà
  • Chỉ tiêu: sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, tính chống chịu

Câu 3

Nêu mục đích, ý nghĩa, điều kiện, phạm vi và yêu cầu khi tiến hành các loại hình khảo nghiệm giống cây trồng.

Gợi ý trả lời:

Các loại thí nghiệm

Mục đích

Điều kiện

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Thí nghiệm so sánh giống

Xác định ưu điểm của giống mới hoặc giống nhập nội

Khi có giống mới chọn tạo hoặc giống nhập nội

Được tiến hành ở các cơ quan chọn tạo giống

So sánh về các chỉ tiêu: sinh trưởng, năng suất, chất lượng nông sản,tính chống chịu

Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

Kiểm tra giống về quy trình kĩ thuật gieo trồng

Khi giống đã trải qua thi nghiệm so sánh và được gửi đến trung tâm khảo nghiệm giống

Được tiến hành trong mạng lưới khảo nghiệm quốc gia

Xây dựng được quy trình kĩ thuật gieo trồng để chuẩn bị sản xuất đại trà

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà

Sau khi đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, được cấp giấy chứng nhận

Được triển khai trên diện tích rộng lớn

Tổ chức “Hội nghị đầu bờ” và quảng cáo trên các phương tiện thông tin

Rate this post
Back to top button