Công thức

Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì?

Câu hỏi:

Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì?

A. Để phù hợp với phần cứng.

B. Để biểu diễn thông tin.

Xem thêm: 369 là gì? Phương pháp 369 là gì?

C. Để phù hợp với phần mềm.

D. Để thuận tiện khi sử dụng.

Đáp án B.

Máy tính sử dụng dãy bit để biểu diễn thông tin, bit là viết tắt của Binary digit là đơn vị bé nhất dùng để đo lượng thông tin có trong hệ thống nào đó, dung lượng của một bộ nhớ bất kỳ.

Giải thích lý do lựa chọn đáp án B:

Xem thêm: Những công dụng của bột bắp mà bạn chưa từng biết đến

– Dãy bit hay còn được gọi là dãy nhị phân là một dãy các chữ số 0 và số 1. Dãy bit có thể hiểu như một ngôn ngữ trong lập trình đó là ngôn ngữ riêng mà máy tính đọc hiểu được.

– Bit là đơn vị nhỏ nhất để đo lượng thông tin, một bit chứa thông tin cho biết đang có dòng điện chạy qua một thiết bị hay không. Để máy tính có thể xử lý, thông tin sau khi thu nhận vào cần được biến đổi thành các dãy bit. Sau khi, máy tính xử lý xong thông tin kết quả dưới dạng các dãy bit lại được biển đổi văn bản, âm thanh hay hình ảnh để hiển thị cho người dùng xem.

– Hệ nhị phân là một hệ đếm dùng hai lý tự để biểu đạt một giá trị số, bằng tổng số các lũy thừa của 2. Hai ký tự đó thường là 0 và 1, chúng thường được dùng để biểu đạt hai giá trị hiệu điện thế tương ứng (có hiệu điện thế hoặc hiệu điện thế cao là một và không có hoặc thấp là 0).

Do có ưu điểm tính toán đơn giản, dễ dàng thực hiện về mặt vật lý chẳng hạn như trên các mạch điện tử, hệ nhị phân trở thành một phần kiến tạo căn bản trong các máy tính đườn thời.

Xem thêm: Cách tính m3 đất. Công thức tính m3 đất. Một m3 đất bằng bao nhiêu kg

– Một máy tính là một máy tính tương đối rẻ tiền và nhỏ với một bộ vi xử lý đóng vai trò đơn vị xử lý trung tâm. Nó bao gồm một bộ vị xử lý, bộ nhớ và mạch đầu vào/đầu ra tối thiểu được gắn trên một bảng mạch in đơn.

– Màn hình, bàn phím và các thiết bị khác cho đầu vào và đầu ra có thể được tích hợp hoặc tách rời. Bộ nhớ máy tính ở dạng RAM và ít nhất một thiết bị lưu trữ bộ nhớ ít biến động khác thường được kết hợp với CPU trên một bus hệ thống trong một đơn vị.

– Các thiết bị khác tạo nên một hệ thống máy vi tính hoàn chỉnh bao gồm pin, bộ cấp nguồn, bàn phím và các thiết bị đầu vào/đầu ra khác nhau được sử dụng để truyền thông tin đến và từ người vận hành (máy in, màn hình, thiết bị giao diện người).

– Máy vi tính được thiết kế để chỉ phục vụ một người dùng tại một thời điểm, mặc dù chúng thường có thể được sửa đổi bằng phần mềm hoặc phần cứng để phục vụ đồng thời nhiều hơn một người dùng. Máy vi tính phù hợp tốt trên hoặc dưới bàn hoặc bàn, để chúng dễ dàng truy cập của người dùng. Các máy tính lớn hơn như máy tính mini, máy tính lớn và siêu máy tính chiếm các tủ lớn hoặc thậm chí là phòng chuyên dụng.

Rate this post
Back to top button