Phong thủy

Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān

Sau đây là tổng hợp các bài viết Lời bài hát bất quá nhân gian hữu ích nhất được tổng hợp

Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān- Hải Lai A Mộc 海来阿木

Lời bài hát Bất quá nhân gian tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

哪怕事事都大度宽容 nǎpà shì shì dōu dàdù kuānróng nả p’a sư sư tâu ta tu khoan rúng Cho dù mọi thứ đều bao dung độ lượng

伤害又何曾停止 shānghài yòu hécéng tíngzhǐ sang hai dâu hứa trấng thính chử Thì cũng không thể tránh khỏi những tổn thương

哪怕事事都温柔忍耐 nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài nả p’a sư sư tâu uân rấu rẩn nai Cho dù mọi thứ đều nhẹ nhàng êm đềm

难过又何曾减少 nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo nán cua dâu hứa trấng chẻn sảo Thì nỗi buồn cũng khó mà vơi đi hết

善良的你掏心掏肺 shànliáng de nǐ tāoxīn tāo fèi san léng tơ nỉ thao xin thao phây Bạn quá tốt bụng và chân thành

想看你出丑的人却太多 xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō xẻng khan nỉ tru trẩu tơ rấn truê thai tua Nhưng những người muốn bạn bẽ mặt lại quá nhiều

你自己也不好过 nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò nỉ chư chỉ dể pu hảo cua Cuộc sống của bạn cũng không dễ dàng gì

却要替别人的故事感动 què yào tì biérén de gùshì gǎndòng truê dao thi pía rấn tơ cu sư cản tung Nhưng lại muốn cảm động trước câu chuyện của người khác

月亮月亮你别睡 yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì duê leng duê leng nỉ pía suây Trăng ơi trăng sáng trăng đừng ngủ

迷茫的人他已酒醉 mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì mí máng tơ rấn tha ỉ chiểu chuây Người đàn ông lạc lối kia đã đắm chìm trong men rượu cay

思念的人已经不在 sīniàn de rén yǐ·jing bùzài xư nen tơ rấn ỉ chinh pu chai Người ngày đêm mong nhớ đã không còn nữa

人生不过一堆堆的顾念 rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn rấn sâng pu cua i tuây tuây tơ cu nen Cuộc đời chỉ còn lại những nỗi nhớ thương day dứt

月亮月亮你别睡 yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì duê leng duê leng nỉ pía suây Trăng ơi trăng sáng, trăng đừng ngủ

捱过这段艰难日子 Ái guò zhè duàn jiānnán rì·zi Ái cua chưa toan chen nán rư chư Đau khổ hết giai đoạn khó khăn này

想起来也不过如此 xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ xẻng trỉ lái dể pu cua rú trử Suy cho cùng cũng chỉ cần vậy thôi

虚伪的酒我再也不接 xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē xuy uẩy tơ chiểu ủa chai dể pu chia Nhưng ly rượu mừng giả dối kia từ nay xin chối từ

哪怕事事都大度宽容 nǎpà shì shì dōu dàdù kuānróng nả p’a sư sư tâu ta tu khoan rúng Cho dù mọi thứ đều bao dung độ lượng

伤害又何曾停止 shānghài yòu hécéng tíngzhǐ sang hai dâu hứa trấng thính chử Thì cũng không thể tránh khỏi những tổn thương

哪怕事事都温柔忍耐 nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài nả p’a sư sư tâu uân rấu rẩn nai Cho dù mọi thứ đều nhẹ nhàng êm đềm

难过又何曾减少 nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo nán cua dâu hứa trấng chẻn sảo Thì nỗi buồn cũng khó mà vơi đi hết

善良的你掏心掏肺 shànliáng de nǐ tāoxīn tāo fèi san léng tơ nỉ thao xin thao phây Bạn quá tốt bụng và chân thành

想看你出丑的人却太多 xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō xẻng khan nỉ tru trẩu tơ rấn truê thai tua Nhưng những người muốn bạn bẽ mặt lại quá nhiều

你自己也不好过 nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò nỉ chư chỉ dể pu hảo cua Cuộc sống của bạn cũng không dễ dàng gì

却要替别人的故事感动 què yào tì biérén de gùshì gǎndòng truê dao thi pía rấn tơ cu sư cản tung Nhưng lại muốn cảm động trước câu chuyện của người khác

月亮月亮你别睡 yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì duê leng duê leng nỉ pía suây Trăng ơi trăng sáng trăng đừng ngủ

迷茫的人他已酒醉 mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì mí máng tơ rấn tha ỉ chiểu chuây Người đàn ông lạc lối kia đã đắm chìm trong men rượu cay

思念的人已经不在 sīniàn de rén yǐ·jing bùzài xư nen tơ rấn ỉ chinh pu chai Người ngày đêm mong nhớ đã không còn nữa

人生不过一堆堆的顾念 rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn rấn sâng pu cua i tuây tuây tơ cu nen Cuộc đời chỉ còn lại những nỗi nhớ thương day dứt

月亮月亮你别睡 yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì duê leng duê leng nỉ pía suây Trăng ơi trăng sáng, trăng đừng ngủ

捱过这段艰难日子 Ái guò zhè duàn jiānnán rì·zi Ái cua chưa toan chen nán rư chư Đau khổ hết giai đoạn khó khăn này

想起来也不过如此 xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ xẻng trỉ lái dể pu cua rú trử Suy cho cùng cũng chỉ cần vậy thôi

虚伪的酒我再也不接 xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē xuy uẩy tơ chiểu ủa chai dể pu chia Nhưng ly rượu mừng giả dối kia từ nay xin chối từ

月亮月亮你别睡 yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì duê leng duê leng nỉ pía suây Trăng ơi trăng sáng trăng đừng ngủ

迷茫的人他已酒醉 mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì mí máng tơ rấn tha ỉ chiểu chuây Người đàn ông lạc lối kia đã đắm chìm trong men rượu cay

思念的人已经不在 sīniàn de rén yǐ·jing bùzài xư nen tơ rấn ỉ chinh pu chai Người ngày đêm mong nhớ đã không còn nữa

人生不过一堆堆的顾念 rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn rấn sâng pu cua i tuây tuây tơ cu nen Cuộc đời chỉ còn lại những nỗi nhớ thương day dứt

月亮月亮你别睡 yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì duê leng duê leng nỉ pía suây Trăng ơi trăng sáng, trăng đừng ngủ

捱过这段艰难日子 Ái guò zhè duàn jiānnán rì·zi Ái cua chưa toan chen nán rư chư Đau khổ hết giai đoạn khó khăn này

想起来也不过如此 xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ xẻng trỉ lái dể pu cua rú trử Suy cho cùng cũng chỉ cần vậy thôi

虚伪的酒我再也不接 xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē xuy uẩy tơ chiểu ủa chai dể pu chia Nhưng ly rượu mừng giả dối kia từ nay xin chối từ

想起来也不过如此 xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ xẻng trỉ lái dể pu cua rú trử Suy cho cùng cũng chỉ cần vậy thôi

虚伪的酒我再也不接 xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē xuy uẩy tơ chiểu ủa chai dể pu chia Nhưng ly rượu mừng giả dối kia từ nay xin chối từ

Rate this post
Back to top button