Phong thủy

Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo – VietJack.com

Dưới đây là danh sách Khtn lớp 6 chân trời sáng tạo đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo Bài 29: Thực vật

Với giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 29: Thực vật sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập KHTN 6 Bài 29.

Giải KHTN 6 trang 131

 • Mở đầu trang 131 KHTN lớp 6: Giờ ra chơi, các bạn đố nhau xem ai có thể kể tên ….

  Xem lời giải

Hình thành kiến thức mới

 • Câu hỏi thảo luận 1 trang 131 KHTN lớp 6: Quan sát hình 29.1, hãy kể tên một số đại diện thuộc ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi thảo luận 2 trang 131 KHTN lớp 6: Có thể phân biệt nhóm Rêu và nhóm ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi thảo luận 3 trang 131 KHTN lớp 6: Đặc điểm nào giúp em phân biệt Hạt trần ….

  Xem lời giải

Giải KHTN 6 trang 134

 • Câu hỏi thảo luận 4 trang 134 KHTN lớp 6: Quan sát hình 29.2 và 29.3, em hãy nêu vai trò của thực vật ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi thảo luận 5 trang 134 KHTN lớp 6: Quan sát hình 29.4, hãy cho biết hàm lượng khí carbon dioxide ….

  Xem lời giải

Giải KHTN 6 trang 135

 • Câu hỏi thảo luận 6 trang 135 KHTN lớp 6: Quan sát hình 29.5, em hãy cho biết tại sao phải trồng cây ….

  Xem lời giải

Giải KHTN 6 trang 136

 • Câu hỏi thảo luận 7 trang 136 KHTN lớp 6: Quan sát hình 29.7, hãy nêu vai trò của thực vật đối với ….

  Xem lời giải

Luyện tập

 • Luyện tập 1 trang 131 KHTN lớp 6: Em hãy cho biết môi trường sống của thực vật bằng cách ….

  Xem lời giải

Giải KHTN 6 trang 132

 • Luyện tập 2 trang 132 KHTN lớp 6: Điền vào dấu ? trong ảnh dưới đây ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 134 KHTN lớp 6: Điều gì xảy ra với các sinh vật trong chuỗi thức ăn hình 29.2 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 4 trang 135 KHTN lớp 6: Việc trồng nhiều cây xanh có lợi ích gì đối với vấn đề bảo vệ ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 5 trang 136 KHTN lớp 6: Nêu vai trò của một số loài thực vật ở địa phương em ….

  Xem lời giải

Vận dụng

Giải KHTN 6 trang 137

 • Vận dụng trang 137 KHTN lớp 6: Tại sao nói “rừng là lá phổi xanh” của Trái Đất ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 137 KHTN lớp 6: Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 137 KHTN lớp 6: Em hãy lập bảng phân biệt các đặc điểm cơ bản của các nhóm Rêu ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 137 KHTN lớp 6: Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 137 KHTN lớp 6: Cho sơ đồ sau: ….

  Xem lời giải

Bên cạnh đó là Giải sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 29 sách Chân trời sáng tạo chi tiết:

 • Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 Bài 29: Thực vật

  Xem lời giải

Xem thêm các bài giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

 • KHTN lớp 6 Bài 30: Thực hành phân loại thực vật

 • KHTN lớp 6 Bài 31: Động vật

 • KHTN lớp 6 Bài 32: Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiên

 • KHTN lớp 6 Bài 33: Đa dạng sinh học

 • KHTN lớp 6 Bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

Lý thuyết KHTN 6 Bài 29: Thực vật (hay, ngắn gọn)

1. Đa dạng thực vật

Thực vật được chia thành các ngành nào? Nêu đặc điểm của từng ngành.

Thực vật được chia thành các ngành là: ngành Rêu, ngành Dương xỉ, ngành Hạt trần và ngành Hạt kín.

– Ngành Rêu:

+ Chưa có rễ chính thức

+ Chưa có mạch dẫn

+ Sinh sản bằng bào tử

+ Sống ở những nơi ẩm ướt

– Ngành Dương xỉ:

+ Cơ thể gồm rễ, thân, lá

+ Có hệ mạch dẫn

+ Sinh sản bằng bào tử

– Ngành Hạt trần:

+ Sống trên cạn

+ Cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có mạch dẫn

+ Hạt nằm lộ trên lá noãn

+ Chưa có hoa và quả

+ Sinh sản bằng nón

– Ngành Hạt kín:

+ Các cơ quan (rễ, thân, lá) biến đổi đa dạng

+ Thân có hệ mạch dẫn hoàn thiện

+ Cơ quan sinh sản là hoa

+ Hạt được bảo vệ trong quả

+ Môi trường sống đa dạng

2. Vai trò của thực vật

Thực vật có vai trò gì?

– Đối với tự nhiên:

+ Thực vật là thực ăn của nhiều loài sinh vật

+ Thực vật cung cấp nơi ở, nơi sinh sản cho nhiều loài sinh vật

– Đối với môi trường:

+ Thực vật góp phần giữ cân bằng hàm lượng khí oxygen và carbon dioxide trong không khí

+ Điều hòa khí hậu

+ Chống xói mòn đất

– Đối với thực tiễn:

+ Cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp…

+ Làm cảnh

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 29: Thực vật (có đáp án)

Câu 1: Đại diện nào dưới đây không thuộc ngành Thực vật?

A. Rêu tường C. Tảo lục

B. Dương xỉ D. Rong đuôi chó

Câu 2: Cơ quan sinh sản của ngành Hạt trần được gọi là gì?

A. Bào tử B. Nón C. Hoa D. Rễ

Câu 3: Đại diện nào dưới đây không thuộc ngành hạt kín?

A. Bèo tấm C. Rau bợ

B. Nong tằm D. Rau sam

Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây không phải của các thực vật thuộc ngành Hạt kín?

A. Sinh sản bằng bào tử C. Có hoa và quả

B. Hạt nằm trong quả D. Thân có hệ mạch dẫn hoàn thiện

Câu 5: Cây rêu thường mọc ở nơi có điều kiện như thế nào?

A. Nơi khô ráo C. Nới thoáng đãng

B. Nơi ẩm ướt D. Nơi nhiều ánh sáng

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án
Rate this post
Back to top button