Phong thủy

Keo đất mang điện tích gì? – Luật Hoàng Phi

Sau đây là tổng hợp các bài viết Keo đất mang điện tích gì đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Câu hỏi:

Keo đất mang điện tích gì?

A. Đa số điện tích âm, một số ít mang điện tích dương

B. Điện tích dương

C. Điện tích âm

D. Đa số điện tích dương, một số ít mang điện tích âm

Đáp án đúng A.

Keo đất mang điện tích là đa số điện tích âm, một số ít mang điện tích dương, mỗi hạt keo có một nhân, lớp phần tử nằm phía ngoài của nhân phân li thành các ion và tạo ra các lớp ion quyết định điện, nếu lớp này mang điện tích âm thì keo mang điện âm, nếu lớp này mang điện tích dương thì keo mang điện dương.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

– Keo đất là tiêu điểm của các phản ứng trao đổi ion, ảnh hưởng rất lớn đến dinh dưỡng cây trồng và là phần tử có kích thước <1 µm, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù.

– Mỗi hạt keo có một nhân, lớp phần tử nằm phía ngoài của nhân phân li thành các ion và tạo ra các lớp ion quyết định điện. Nếu lớp này mang điện tích âm thì keo mang điện âm. Nếu lớp này mang điện tích dương thì keo mang điện dương.

Phần ngoài lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuyếch tán) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện.

– Keo đất có khả năng trao đổi ion ở lớp ion khuyết tán với các ion của dung dịch đất, đây là cơ sở của sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây trồng.

– Keo đất mang điện tích âm để trung hoà lượng điện tích đó, một lượng dư thừa cation (mang điện tích +) buộc phải hiện diện chung quanh bề mặt keo đất hay nói cách khác là những cation này bị keo đất hút. Một số keo đất khác mang điện tích dương và có khả năng hút các anion (mang điện tích -).

Theo đó keo đất mang điện tích âm, do đó một số cation trong dung tích đất dễ bị keo đất mang điện âm hút dính ở phía ngoài hạt keo. Tạm thời các cation không thể tách khỏi bề mặt keo đất được nếu như không có chất nào để thay thế vì cần phải đảm bảo tính trung hoà về điện tích của vật thể trong tự nhiên. Hiện tượng này gọi là sự hấp phụ ion của keo đất.

– Nhờ có hiện tượng hấp phụ ion mà đất giữ được các dưỡng chất tránh được hiện tượng mất dưỡng chất do rữa trôi hoặc trực dị. Ngoài ra, các ion được thải ra cũng được đất giữ lại không thải vào nước ngầm. Tuy nhiên việc hấp phụ quá nhiều cation vào keo đất sẽ ảnh hưởng bất lợi đến sự tồn tại của vi sinh vật đất.

– Do hiện tượng trao đổi ion mà các cation đang bị hấp phụ trên bề mặt keo đất chuyển vào dung dịch đất cho cây trồng sử dụng ( Như NH4+, K+, Ca2+).

Rate this post
Back to top button