Giáo dục

Học phí trường Đại học Ngoại thương năm 2021

Dưới đây là danh sách Học phí đại học ngoại thương đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Trường Đại học Ngoại thương là một trong những trường đại học công lập hàng đầu ở Việt Nam đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực/ ngành kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán, luật kinh tế và ngôn ngữ thương mại.

Trường hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế với phương châm khác biệt và dẫn đầu.

Trường áp dụng cơ chế tự chủ tài chính nên mức học phí cao hơn các trường công lập bình thường.

Mục lục

Học phí Ngoại thương 2021

Trường thực hiện theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

 • Học phí dự kiến năm học 2021-2022 đối với chương trình đại trà: 20 triệu đồng/sinh viên/năm.
 • Học phí chương trình Chất lượng cao dự kiến là 40 triệu đồng/năm. Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 60 triệu đồng/năm.
 • Học phí của các chương trình định hướng nghề nghiệp: Chương trình Logistics và
 • quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, Chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, Chương trình Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, Chương trình CLC Luật kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp dự kiến khoảng 40 triệu đồng/năm.
 • Riêng học phí của chương trình CLC Quản trị khách sạn dự kiến là 60 triệu đồng/năm.
 • Dự kiến học phí của các chương trình được điều chỉnh hàng năm không quá
 • 10%/năm.

Học phí Ngoại thương 2020

Các bài viết tương tự

Học phí Đại học Y Thái Bình

Học phí Đại học Xây dựng (NUCE)

Học phí Đại học Thủ Dầu Một

Trường thực hiện theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sờ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến n ăm học 2020-2021 ban hành theo nghị định 86/2015/NĐ-CP và thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH hướng dần thực hiện một số điều cùa Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

 • Học phí dự kiến năm học 2020-2021 đối với chương trinh đại trà: 18.5 triệu đồng/sinh viên/năm. Dự kiến học phí được điều chỉnh hảng năm không quá 10%/năm.
 • Học phí chương trình Chất lượng cao, chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bàn, chương trinh K ế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, chương trình Logistics và Quản lý chu ỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế dự kiến là 40 triệu đồng/n ăm.
 • Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 60 triệu đồng/năm.
 • Dự kiến học phí của các chương trình này được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

Học phí Ngoại thương 2019

Học phí dự kiến năm học 2019-2020 đối với chương trình đại trà: 18,5 triệu đồng/sinh viên/năm.

 • Học phí chương trình Chất lượng cao, chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản, chương trình Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế dự kiến là 40 triệu đồng/năm.
 • Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 60 triệu đồng/năm.
 • Dự kiến học phí của các chương trình này được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

Chính sách miễn giảm học phí và học bổng Ngoại thương

Tham khảo năm 2021 như sau:

 • Trường thực hiện thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy đ ịnh Nhà nước
 • Với mục tiêu thu hút nhân tài và đảm bảo khả năng tiếp cận giáo dục đại học với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, hàng năm trường trích khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn thu học phí của sinh viên chính quy, các nguồn thu khác củaNhà trường để cấp học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ tài chính và các hoạt động của sinh viên.

Cụ thể như sau:

 • Quỹ học bổng khuyến khích học tập bao gồm: Học bổng khuyến khích học tập
 • dành cho sinh viên đạt kết quả tốt trong học tập; Học bổng dành cho sinh viên các chương trình chương trình tiên tiến, chất lượng cao và các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế; Học bổng khuyến khích dành cho sinh viên thủ khoa đầu vào; Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt; Học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước,….
 • Các hoạt động hỗ trợ sinh viên bao gồm: Hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học;
 • Hỗ trợ ưu tiên bố trí ký túc xá và miễn giảm lệ phí ký túc xá cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong các trường hợp khó khăn đột xuất; Hỗ trợ thường niên cho các câu lạc bộ sinh viên; Hỗ trợ chi phí hành chính cho Đoàn thanh niên;Phụ cấp cho cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, chủ tịch câu lạc bộ sinh viên…; Hỗ trợ các hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên; Hỗ trợ tiền tết Nguyên Đán cho sinh viên; Hỗ trợ công tác Hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, tư vấn việc làm cho sinh viên; Hỗ trợ chuyên môn cho các câu lạc bộ và các Hỗ trợ khác.
 • Trường có quỹ cho vay học bổng FTU-MABUCHI với định mức cho vay khoảng 15 triệu đồng/năm, lãi suất 0%, thời gian cho vay kéo dài tối đa 8 năm, dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để trang trải chi phí sinh hoạt và học tập.
Rate this post

Trả lời

Back to top button