Phong thủy

Hình chiếu đứng có hướng chiếu? – Luật Hoàng Phi

Dưới đây là danh sách Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Câu hỏi:

Hình chiếu đứng có hướng chiếu?

A. Từ dưới lên.

B. Từ trên xuống.

C. Từ trái sang.

D. Từ trước tới.

Đáp án đúng D.

Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới, trên bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu của một vật thể được vẽ trên cùng một mặt phẳng của bản vẽ, vật thể được chiếu lên mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

– Vật thể được chiếu lên mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể. Đặc điểm của các tia chiếu khác nhau cho ta các phép chiếu khác nhau.

– Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc. Phép chiếu song song và phép chiếu xuyên tâm dùng để vẽ các hình biểu diễn ba chiếu bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên các bản vẽ kĩ thuật.

– Hình chiếu gồm 2 loại hình chiếu đó là hình chiếu thẳng góc và hình chiếu trục đo.

+ Hình chiếu thẳng góc là loại hình biểu diễn theo cách đơn giản, hình dạng, kích thước của vật thể đã được bảo toàn và cho phép thể hiện hình dạng, kích thước vật thể một cách chính xác.

+ Hình chiếu trục đo: Hình chiếu này có thể biểu diễn được hết ba chiều của vật thể lên trên mặt phẳng chiếu. Và các tia chiếu song song với nhau. Sẽ tùy vào phương chiếu là vuông góc hay xiên góc.

– Hình chiếu vuông góc trong đó dùng các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu thể hiện các mặt của vật thể lên trên mặt phẳng chiếu. Để diễn tả chính xác hình dạng của vật thể ta lần lượt chiếu vuông góc vật thể theo ba hướng khác nhau lên ba mặt phẳng chiếu.

+ Mặt cính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng;

+ Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng;

+ Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh.

– Tên gọi các hình chiếu tương ứng với các hướng chiếu là:

+ Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới;

+ Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống;

+ Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang.

– Trên bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu của một vật thể được vẽ trên cùng một mặt phẳng của bản vẽ. Vì vậy sau khi chiếu vật thể, mặt phẳng chiếu bằng được mở xuống dưới cho trùng với mặt phẳng chiếu đứng và mặt phẳng chiếu cạnh được mở sang bên phải cho trùng với mặt phẳng chiếu đứng.

– Cần lưu ý trên bản vẽ có quy định:

+ Không vẽ các đường bao của các mặt phẳng chiếu.

+ Cạnh thấy của vật thể được vẽ bằng nét liền đậm.

+ Cạnh khuất của vật thể được vẽ bằng nét đứt.

– Có 3 loại phép chiếu, bao gồm: Phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc.

Rate this post
Back to top button