Văn học

Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Hướng dẫn lập Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập hay nhất. Với các bài dàn ý và văn mẫu được tổng hợp và biên soạn dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé! 

Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập (ảnh 1)

Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – ngắn gọn

Mở bài

– Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và phần cuối tác phẩm.

Thân bài

– Hồ Chủ tịch đưa ra lời tuyên ngôn mạnh mẽ về quyền được độc lập, được đứng lên làm chủ vận mệnh đất nước của dân tộc

=> Kết cấu trùng điệp, ngữ điệu dồn dập, xúc động và tâm huyết đã thể hiện khát khao cháy bỏng, mạnh mẽ.

– Thoát ly hoàn toàn khỏi ách thống trị của Pháp rằng “Bởi thế cho nên chúng tôi, …, xóa bỏ tất cả các đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam”.

+ Khẳng định mạnh mẽ sự độc lập về chính trị của đất nước ta, cũng như bác bỏ hoàn toàn những mưu đồ chính trị phi lý và Pháp đã áp đặt lên đất nước ta suốt mấy mươi năm trời.

+ Mở ra cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một tương lai mới, một con đường mới, độc lập tự cường.

– Đặt tên mới cho nước ta là “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, càng khẳng định mạnh mẽ thêm tinh thần tự cường, độc lập quyết tâm gây dựng một đất nước mới tươi đẹp và phát triển trong tương lai.

– Kết thúc bản tuyên ngôn Hồ Chủ tịch đã thay mặt nhân dân cả nước khẳng định lại một lần nữa nền độc lập tự do của dân tộc “Nước Việt Nam … giữ vững quyền tự do độc lập ấy”.

+ Khẳng định tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp, ý chí chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời cũng là tấm lòng yêu chuộng hòa bình, trân quý nền tự do, độc lập.

+ Là lời cảnh cáo mạnh mẽ tới tất cả những kẻ đang có mưu đồ cướp nước, một lần nữa muốn đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của cha ông để vơ vét, tàn hại Tổ quốc ta.

+ Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết chống giặc và chung tay xây dựng một đất nước vững mạnh sánh ngang cùng với các cường quốc năm châu, trên cơ sở nền tảng của một đất nước non trẻ, mới thành lập.

Kết bài

Nêu cảm nhận chung.

Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – ngắn nhất

Mở bài

Giới thiệu tác phẩm: Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận xuất sắc, là bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thân bài

– Lời tuyên bố của chủ tịch Hồ Chí Minh cuối tác phẩm là kết tinh sáng ngời của tình yêu nước, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc.

– Lập luận  vô cùng trí tuệ và sắc sảo khi dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ đầu tác phẩm tạo cơ sở lập luận để khẳng định quyền hưởng độc lập, tự do là quyền lợi chính đáng, hợp với đạo lí và pháp lí của dân tộc Việt Nam.

– Độc lập, tự do của ngày hôm nay chính là thành quả đấu tranh đoàn kết, kiên trì, lâu dài của toàn đảng, toàn dân ta

– Mục đích của lời tuyên bố:

+ Lời tuyên bố hùng hồn, đanh thép đã khẳng định sức mạnh và quyết tâm mạnh mẽ của toàn dân tộc trong công cuộc bảo vệ và giữ vững nền độc lập thiêng liêng mà gian khổ, hi sinh lắm chúng ta mới giành lại được.

+ Lời tuyên bố của chủ tịch Hồ Chí Minh còn là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với thực dân Pháp, với những thế lực bạo tàn phản cách mạng đang âm mưu xâm chiếm, thôn tính Việt nam một lần nữa.

+ Lời tuyên bố của Bác đã khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức đoàn kết sức mạnh của toàn dân, toàn quân trong việc bảo vệ nền độc lập và chính quyền non trẻ vừa được thành lập.

Kết bài

    Bằng những lập luận chắt chẽ, lí lẽ thuyết phục, ngôn ngữ đanh thép, chủ tịch Hồ Chí Minh đã mạnh mẽ tuyên bố nền độc lập, tự chủ trong niềm tự hào, đồng thời khẳng định sức mạnh và quyết tâm của cả dân tộc trong việc bảo vệ, duy trì nền độc lập ấy.

Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – chi tiết nhất

Mở bài:

    Tuyên Ngôn độc lập được xem là áng văn chính luận mẫu mực, “áng thiên cổ hùng văn” của dân tộc. Bản tuyên ngôn cũng là bản khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mở ra mọt kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Tuyên bố này đã được thể hiện một cách hùng hồn trong đoạn cuối của bản Tuyên ngôn độc lập. Đoạn văn với những lý lẽ đanh thép một lần nữa khẳng định lại quyền tự do, độc lập chủ quyền cho dân tộc Việt Nam.

Thân bài

    Đoạn cuối của bản Tuyên ngôn độc lập tóm tắt diễn biến quá trình đấu tranh của nhân dân ta. Đồng thời nêu lên niềm tự hào mãnh liệt về sự thắng lợi của cuộc CMT8 long trời lở đất đã làm lên lịch sử nước nhà.

1. Bối cảnh lịch sử đất nước ta giai đoạn từ năm 1940 – 1945:

    Mùa thu năm 1940, Phát xít Nhật xâm lược Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh quân Đồng Minh. Dưới sức ép của Nhật bọn Thực dân Pháp đã quỳ gối đầu hàng, mở cửa rước Nhật vào nước ta. Từ đó dân ta rơi vào tình cảnh một cổ hai tròng. Người dân đã đói khổ lầm than nay càng khổ cực hơn. Kết quả là đến cuối năm 1944 đến đầu năm 1945 đã có hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói.

    Đến ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã kêu gọi Pháp liên minh chống Nhật . Chúng không đáp ứng còn thẳng tay đàn áp cho đến khi thua chạy chúng còn nhẫn tâm giết nốt số tù binh chính trị.

    Sau khi Pháp chạy, Nhật thua quân Đồng Minh, Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã nắm lấy thời cơ ngàn vàng vùng lên đập tan xiềng xích đô hộ của thực dân Pháp gần 100 năm nay. Lật đổ chế độ quân chủ lập hiến đã tồn tại hàng chục thế kỷ trên đất nước ta.

2. Lời khẳng định đanh thép về độc lập, chủ quyền, tự do dân tộc

    Bác đã khẳng định “ Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đừng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do. Dân tộc đó phải được độc lập”. Đây là lời tuyên bố đất nước ta đã thoát li hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những Hiệp ước mà Pháp đã ký với Việt Nam trong quá khứ. Xóa bỏ hết những đặc quyền, đặc lợi của Pháp tại Việt Nam.

    Từ đó,  bác tuyên bố “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Sử dụng cụm từ “ toàn thể dân tộc Việt Nam” để khẳng định sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Người người, nhà nhà kết thành một khối khiến cho kẻ thù tàn bạo nào cũng có thể khuất phục được. Lời tuyên bố hùng hồn đấy cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc với thực dân Pháp đang lăm le xâm chiếm đất nước ta một lần nữa. 

3. Cơ sở pháp lý của bản Tuyên Ngôn độc lập

    Bản Tuyên ngôn độc lập có giá trị pháp lý khi được các nước Đồng Minh công nhận dựa trên những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở Hội nghị Tê hê răng và Cựu Kim Sơn.

    Từ lý lẽ trên đây tạo tiền đề cho tuyên bố hùng hồn của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa: “ Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.

    Lời tuyên bố cũng là lời khẳng định đanh thép rằng Việt Nam đã trở thành nước độc lập. Dân tộc Việt Nam đã có quyền tự do, tự quyết các vấn đề kinh tế, chính trí. Và chúng tôi “toàn thể dân tộc Việt Nam” sẽ quyết tâm đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền độc lập tự do ấy.

Kết bài:

    Bản Tuyên ngôn độc lập không chỉ là một áng văn chính luận mẫu mực mà còn là văn kiện lịch sử vô giá của đất nước ta. Tác phẩm xứng đáng là “áng thiên cổ hùng văn” kế thừa được truyền thống vinh quang của nhân dân ta. Từ “Nam quốc sơn hà” cho đến “Bình Ngô Đại Cáo” và nay là Tuyên ngôn độc lập. Ở tác phẩm nào cũng thấy lòng tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm và tư tưởng vĩ đại “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của nhân dân ta.

    Đọc đoạn văn cuối của bản “Tuyên ngôn độ lập” chúng ta lại càng thấm thía được  niềm tự hào về nền độc lập, tự do mà cha ông ta đã dùng xương máu bao đời nay để giữ vững.

Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập (ảnh 2)

Bài mẫu Phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập

    Tuyên Ngôn độc lập là một tác phẩm có giá trị lịch sử và chính trị vô cùng to lớn, mở ra một kỷ nguyên mới trong vận mệnh của dân tộc, một kỷ nguyên độc lập, tự do, nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức trong tương lai. Tác phẩm thể hiện niềm tự hào, mong ước tha thiết về một đất nước hoàn toàn độc lập, cũng như sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam ta, sẵn sàng hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước.

    Nói đến Hồ Chí Minh tức là đang nói đến một định nghĩa rộng rãi nhất của hai tiếng “con người”, Người đã phấn đấu nỗ lực và hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Ngay cả với sự nghiệp văn thơ của mình, Hồ Chí Minh cũng khéo léo xem đó là một vũ khí chiến đấu lợi hại, có sức mạnh to lớn để phục vụ cho sự nghiệp chính trị, quân sự cao cả của mình. Trong số vô vàn các tác phẩm của mình bao gồm cả thơ, văn chính luận, truyện ngắn, ký sự,… thì Tuyên ngôn độc lập được xem là tác phẩm để đời, kinh điển không chỉ có giá trị về mặt văn học và hơn hết chính là những giá trị lịch sử, chính trị sâu sắc, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong vận mệnh của dân tộc Việt Nam ta. Đặc biệt ở phần kết của tác phẩm lời tuyên ngôn sắc bén, mạnh mẽ đã khẳng định một nền độc lập mới hoàn toàn của nước Việt Nam ta sau hơn 80 năm giời nô lệ, mở ra một kỷ nguyên mới độc lập và tràn đầy hy vọng cho dân tộc.

    Sau khi đã nêu ra được cơ sở pháp lý đậm tính nhân văn là chân lý của thời đại, thông qua việc dẫn chứng từ hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ, cùng với cơ sở thực tiễn, vạch trần bộ mặt xảo trá và tàn độc của thực dân Pháp trên đất nước ta, khẳng định quá trình nhân dân ta đứng lên đấu tranh để giành lại quyền tự chủ từ tay Nhật, chứ không phải Pháp. Điều đó đã đủ cơ sở, đủ căn cứ để Hồ Chủ tịch đưa ra lời tuyên ngôn mạnh mẽ về quyền được độc lập, được đứng lên làm chủ vận mệnh đất nước của dân tộc. Rằng “Một dân tộc đã gan góc chống lại ách nô lệ hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc ấy phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”. Từng câu từng chữ, từng lời với kết cấu trùng điệp, ngữ điệu dồn dập, xúc động và tâm huyết đã thể hiện khát khao cháy bỏng, mạnh mẽ về một mong ước lớn lao mà cả đời Người theo đuổi ấy là mang lại cho dân tộc một nền tự do, độc lập. Thêm vào đó có thể nhận thấy một điểm chung của phần kết tác phẩm ấy chính là lời lẽ hùng hồn, xúc tích thể hiện sự tự tin, hùng cường, của một dân tộc tuy nhỏ bé nhưng anh hùng, gan góc, dám đương đầu với thực dân, phát xít, quyết giữ lấy từng tấc đất mà cha ông mấy ngàn năm gìn giữ, gây dựng. Bên cạnh việc khẳng định nền độc lập, tự do mà Bác hàng tâm huyết bấy lâu, bản tuyên ngôn còn nhấn mạnh và đặc biệt lưu ý những điểm sáng rất quan trọng trong việc thoát ly hoàn toàn khỏi ách thống trị của Pháp rằng “Bởi thế cho nên chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân tộc Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết hiệp ước mà Pháp đã ký về Việt Nam, xóa bỏ tất cả các đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam”. Lời tuyên bố đã khẳng định mạnh mẽ sự độc lập về chính trị của đất nước ta, cũng như bác bỏ hoàn toàn những mưu đồ chính trị phi lý và Pháp đã áp đặt lên đất nước ta suốt mấy mươi năm trời, mở ra cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một tương lai mới, một con đường mới, độc lập tự cường, thoát khỏi cái luận điệu “bảo hộ”, “khai sáng” xảo trá mà bọn thực dân đã vạch ra để lừa bịp nhân dân và dư luận thế giới. Dẫu biết rằng, việc tự khẳng định độc lập và yêu cầu thế giới công nhận sự độc lập của một quốc gia bé nhỏ là điều vô cùng khó khăn, tuy nhiên với ngòi bút sắc bén và hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng, không chỉ nêu ra chân lý thời đại mà còn vạch trần được sự gian ác, xảo trá của đế quốc, cũng như những nỗ lực đấu tranh mạnh mẽ kéo dài trong suốt gần một thế kỷ với biết bao xương máu của nhân dân ta, thì lời khẳng định tuyên bố này lại trở nên hết sức hợp lý và thuyết phục, dễ dàng nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các dân tộc anh em trên thế giới. Bên cạnh đó một đất nước “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, cũng cần có một khởi đầu mới bắt nguồn từ cái tên mới mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra trong phần kết của tác phẩm là “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, càng khẳng định mạnh mẽ thêm tinh thần tự cường, độc lập quyết tâm gây dựng một đất nước mới tươi đẹp và phát triển trong tương lai.

    Kết thúc bản tuyên ngôn Hồ Chủ tịch đã thay mặt nhân dân cả nước khẳng định lại một lần nữa nền độc lập tự do của dân tộc, cũng như những quyết tâm bảo vệ, giữ gìn nền độc lập quý giá ấy bằng mọi giá “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Khẳng định tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp, ý chí chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời cũng là tấm lòng yêu chuộng hòa bình, trân quý nền tự do, độc lập đã giành về bằng xương máu của cha ông. Lời tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là lời chung của toàn thể dân tộc Việt Nam vào thời điểm ấy, không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, mà còn là lời cảnh cáo mạnh mẽ tới tất cả những kẻ đang có mưu đồ cướp nước, một lần nữa muốn đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của cha ông để vơ vét, tàn hại Tổ quốc ta. Đồng thời đây cũng là những lời tâm huyết cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết chống giặc và chung tay xây dựng một đất nước vững mạnh sánh ngang cùng với các cường quốc năm châu, trên cơ sở nền tảng của một đất nước non trẻ, mới thành lập.

    Tuyên Ngôn độc lập là một tác phẩm có giá trị lịch sử và chính trị vô cùng to lớn, mở ra một kỷ nguyên mới trong vận mệnh của dân tộc, một kỷ nguyên độc lập, tự do, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn thách thức trong tương lai. Khẳng định niềm tự hào, mong ước tha thiết về một đất nước hoàn toàn độc lập, cũng như sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam ta, sẵn sàng hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước.

—/—

Như vậy, đã vừa cung cấp những dàn ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu hay Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập để các em tham khảo và có thể tự viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc các em học tốt môn Ngữ Văn !

Rate this post

Trả lời

Back to top button