Công thức

Ctrl O Dùng Để Làm Gì

Phím tắt là các phím hoặc tổ hợp phím cho phép thực hiện tác vụ nào đó mà bạn thường thực hiện bằng chuột.Bạn đang xem: Ctrl o dùng để làm gì

Dưới đây là các phím tắt thông dụng trong nhiều ứng dụng thanglon77.com đi kèm với Windows 10. Danh sách này bao gồm phím tắt cho:

Trong các ứng dụng khác, nhấn phím Alt hoặc F10 sẽ hiển thị các phím tắt khả dụng. Trong các ứng dụng khác, nhấn phím Alt hoặc F10 sẽ hiển thị các phím tắt khả dụng. Nếu một chữ cái được gạch dưới trong menu, hãy nhấn đồng thời phím Altvà phím được gạch dưới thay vì chọn mục menu đó. Ví dụ: để tạo ảnh mới trong Vẽ, hãy nhấn Ctrl + N.

Lưu ý: Với bàn phím cảm ứng, bạn sẽ cần nhấn phím Ctrl để xem một số phím tắt.

Phím tắt máy tính tay

Xem thêm: Sodium Hydroxide and Chlorine Gas Reaction | NaOH Cl2

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Alt + 1

Chuyển sang chế độ Chuẩn

Alt + 2

Chuyển sang chế độ Khoa học

Alt + 3

Chuyển sang chế độ Đồ họa

Alt + 4

Chuyển sang chế độ Lập trình

Alt + 5

Chuyển sang chế độ Tính ngày

Ctrl + M

Lưu trữ trong bộ nhớ, ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

Ctrl + P

Thêm vào bộ nhớ, ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

Ctrl + Q

Xoá khỏi bộ nhớ, ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

Ctrl + R

Thu hồi khỏi bộ nhớ, ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

Ctrl + L

Xóa bộ nhớ

Xóa

Xóa mục nhập hiện tại (chọn CE)

Esc

Xóa toàn bộ dữ liệu nhập (chọn C)

Tab

Dẫn hướng đến mục UI kế tiếp và cung cấp tiêu điểm

Phím cách

Chọn mục UI có tiêu điểm

Nhập

Chọn = ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

F9

Chọn +/-ở chế độ Tiêu chuẩn, chế độ Khoa học và chế độ Lập trình

R

Chọn 1/x ở chế độ Tiêu chuẩn và chế độ Khoa học

Chọn 2 √trong chế độ Chuẩn và chế độ Khoa học

%

Chọn % ở chế độ Tiêu chuẩn và chế độ Lập trình

Ctrl + H

Khi nút lịch sử hiển thị, hãy chọn nút lịch sử ở chế độ Tiêu chuẩn và chế độ Khoa học

Mũi tên lên

Di chuyển lên trong danh sách lịch sử, danh sách bộ nhớ và mục menu

Mũi tên xuống

Di chuyển xuống trong danh sách lịch sử, danh sách bộ nhớ và mục menu

Ctrl + Shift + D

Xóa lịch sử

F3

Chọn DEG ở chế độ Khoa học

F4

Chọn RAD ở chế độ Khoa học

F5

Chọn GRAD ở chế độ Khoa học

G

Chọn 2x trong chếđộ Khoa học

Ctrl + G

Chọn 10x trong chếđộ Khoa học

S

Chọn 10x trong chếđộ Khoa học

Shift + S

Chọn sin-1 trong chế độ Khoa học

Ctrl + S

Chọn sinh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + S

Chọn sinh-1 trong chế độ Khoa học

T

Chọn tan ở chế độ Khoa học

Shift + T

Chọn tan-1 trong chế độ Khoa học

Ctrl + T

Chọn tanh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + T

Chọn tanh-1 trong chế độ Khoa học

O

Chọn cos ở chế độ Khoa học

Shift + O

Chọn cos-1 trong chế độ Khoa học

Ctrl + O

Chọn cosh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + O

Chọn cosh-1 trong chế độ Khoa học

U

Chọn sec ở chế độ Khoa học

Shift + U

Chọn giây-1 trong chế độ Khoa học

Ctrl + U

Chọn sech ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + U

Xem thêm: HỆ THỐNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9 THI VÀO LỚP 10 Dễ Hiểu | TuhocOnline

Chọn thứ tự-1 trong chế độ Khoa học

I

Chọn csc ở chế độ Khoa học

Shift + I

Chọn csc-1 trong chế độ Khoa học

Ctrl + I

Chọn csch ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + I

Chọn csch-1 trong chế độ Khoa học

J

Chọn cot ở chế độ Khoa học

Shift + J

Chọn cot-1 trong chế độ Khoa học

Ctrl + J

Chọn cosh ở chế độ Khoa học

Ctrl + Shift + J

Chọn thứ tự-1 trong chế độ Khoa học

Ctrl + Y

Chọny √xtrong chế độ Khoa học

Shift +

Chọn |x| ở chế độ Khoa học

<

Chọn ⌊x⌋ trong chế độ Khoa học

>

Chọn ⌈x⌉ trong chế độ Khoa học

L

Chọn log ở chế độ Khoa học

Shift + L

Chọn nhật yx trong chế độ Khoa học

M

Chọn dms ở chế độ Khoa học

N

Chọn ln ở chế độ Khoa học

Ctrl + N

Chọn ex trong chế độ Khoa học

P

Chọn Pi ở chế độ Khoa học

Q

Chọn x2 trong chế độ Chuẩn và chế độ Khoa học

V

Bật/tắt nút F-E ở chế độ Khoa học

X

Chọn exp ở chế độ Khoa học

Y, ^

Chọn xy trong chế độ Khoa học

#

Chọn x3 trong chế độ Khoa học

!

Chọn n!trong chế độ Khoa học

%

Chọn mod ở chế độ Khoa học

Ctrl ++ trên numpad

Đồ thị phóng to trong khi đang ở chế độ Đồ họa

Ctrl +- trên numpad

Đồ thị thu nhỏ trong khi đang ở chế độ Đồ họa

F2

Chọn DWORD ở chế độ Lập trình

F3

Chọn WORD ở chế độ Lập trình

F4

Chọn BYTE ở chế độ Lập trình

F5

Chọn HEX ở chế độ Lập trình

F6

Chọn DEC ở chế độ Lập trình

F7

Chọn OCT ở chế độ Lập trình

F8

Chọn BIN ở chế độ Lập trình

F12

Chọn QWORD ở chế độ Lập trình

A-F

Chọn chữ cái A-Fở chế độ lập trình, đồng thời chọn HEX

Shift + ,

Chọn RoL ở chế độ Lập trình khi Bit Shift được đặt thành Shift “Dạng tròn”

Shift + .Xem thêm: Nằm Mơ Thấy Nước Lũ Danh So Gi, Con Số Liên Quan

Chọn RoR ở chế độ Lập trình khi Bit Shift được đặt thành Shift “Dạng tròn”

Shift + ,

Chọn Lsh ở chế độ Lập trình khi Bit Shift được đặt thành Shift “Số học” hay “Lô-gic”

Shift + .Xem thêm: Đánh Tiến Lên Miền Nam Đếm Lá Online, Tiến Lên Miền Nam Đếm Lá Online

Chọn Rsh ở chế độ Lập trình khi Bit Shift được đặt thành Shift “Số học” hay “Lô-gic”

%

Chọn % ở chế độ Lập trình

|

Chọn OR ở chế độ Lập trình

^

Chọn XOR ở chế độ Lập trình

Chọn NOR ở chế độ Lập trình

~

Chọn NOT ở chế độ Lập trình

&

Chọn AND ở chế độ Lập trình

Xem thêm: Ag H2SO4 → Ag2SO4 SO2 H2O

.

Chọn NAND ở chế độ Lập trình

Phím tắt thanh Trò chơi

Xem thêm: Sodium Hydroxide and Chlorine Gas Reaction | NaOH Cl2

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Windows phím logo + G

Mở thanh Trò chơi khi một trò chơi đang mở

Phím logo Windows + Alt + G

Ghi 30 giây cuối cùng

Phím logo Windows + Alt + R

Bắt đầu hoặc ngừng ghi

Phím logo Windows + Alt + Print Screen

Chụp ảnh màn hình trò chơi của bạn

Phím logo Windows + Alt + T

Hiển thị hoặc ẩn bộ hẹn giờ ghi

Phím logo Windows + Alt + M

Bật hoặc tắt micrô

Phím logo Windows + Alt + B

Bắt đầu hoặc ngừng phát

Phím logo Windows + Alt + W

Hiển thị camera trong khi phát

Phím tắt Groove

Xem thêm: Sodium Hydroxide and Chlorine Gas Reaction | NaOH Cl2

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + P

Phát hoặc tạm dừng

Ctrl + F

Chuyển sang bài hát tiếp theo

Ctrl + B

Bắt đầu lại bài hát hiện tại hoặc chuyển về bài hát trước đó

F9

Tăng âm lượng

F8

Giảm âm lượng

F7

Tắt âm lượng

Ctrl + Enter

Chọn một mục và vào chế độ chọn

Ctrl + A

Chọn tất cả

Xóa

Xóa (các) mục đã chọn

Ctrl + Shift + P

Phát mục đã chọn

Ctrl + T

Bật hoặc tắt lặp lại

Ctrl + H

Bật hoặc tắt phát ngẫu nhiên

Ctrl + Q

Tìm kiếm

Phím tắt cho Maps

Xem thêm: Sodium Hydroxide and Chlorine Gas Reaction | NaOH Cl2

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Phím mũi tên

Xoay bản đồ theo hướng bất kỳ

Ctrl + phím dấu cộng hoặc dấu trừ (+ hoặc -)

Phóng to hoặc thu nhỏ

Ctrl + phím mũi tên Trái hoặc Phải

Xoay

Ctrl + phím mũi tên Lên hoặc Xuống

Nghiêng

các phím + hoặc –

Phóng to hoặc thu nhỏ ở chế độ xem Thành phố 3D

Page Up hoặc Page Down

Di chuyển xa hơn hoặc gần hơn ở chế độ xem Thành phố 3D

Ctrl + Y

Chuyển đổi giữa chế độ xem bản đồ trên không và đường

Ctrl + Home

Đặt trung tâm bản đồ vào vị trí hiện tại của bạn

Ctrl + D

Nhận chỉ đường

Ctrl + F

Tìm kiếm

Ctrl + M

Thu nhỏ tab hiện hoạt

Ctrl + P

In

Ctrl + T

Hiển thị hoặc ẩn giao thông

Backspace

Quay lại

Ctrl + H

Chia sẻ

Ctrl + L

Di chuyển trọng tâm vào bản đồ

Ctrl + W

Đóng tab hiện hoạt

Ctrl + Tab

Chuyển đến tab tiếp theo

Ctrl + Shift + Tab

Chuyển đến tab trước

Ctrl + S

Hiển thị hoặc ẩn Streetside

Ctrl + C

Sao chép vào bảng tạm

Phím tắt Phim & TV

Xem thêm: Sodium Hydroxide and Chlorine Gas Reaction | NaOH Cl2

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Alt + Enter

Phát chế độ toàn màn hình

Esc

Thoát chế độ toàn màn hình

Nhập

Chọn mục nằm trong tiêu điểm

Phím cách

hoặc

Ctrl + P

Phát hoặc tạm dừng (khi video nằm trong tiêu điểm)

Alt + phím mũi tên Trái

hoặc

Phím logo Windows + Backspace

Quay lại

Ctrl + T

Bật hoặc tắt lặp lại

F7

Tắt âm thanh

F8

Giảm âm lượng

F9

Tăng âm lượng

Phím tắt của ứng dụng Vẽ

Xem thêm: Sodium Hydroxide and Chlorine Gas Reaction | NaOH Cl2

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

F11

Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình

F12

Lưu ảnh dưới dạng tệp mới

Ctrl + A

Chọn toàn bộ ảnh

Ctrl + B

In đậm văn bản được chọn

Ctrl + C

Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm

Ctrl + E

Mở hộp thoạiThuộc tính

Ctrl + G

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới

Ctrl + I

In nghiêng văn bản được chọn

Ctrl + N

Tạo ảnh mới

Ctrl + O

Mở ảnh hiện có

Ctrl + P

In ảnh

Ctrl + R

Hiển thị hoặc ẩn thước

Ctrl + S

Lưu thay đổi cho ảnh

Ctrl + U

Gạch dưới văn bản được chọn

Ctrl + V

Dán lựa chọn từ Bảng tạm

Ctrl + W

Mở hộp thoại Đổi kích cỡ và Kéo nghiêng

Ctrl + X

Cắt lựa chọn

Ctrl + Y

Làm lại thay đổi

Ctrl + Z

Hoàn tác thay đổi

Ctrl + dấu cộng (+)

Tăng độ rộng của chổi, đường thẳng hoặc viền hình dạng lên một điểm ảnh

Ctrl + dấu trừ (-)

Giảm độ rộng của chổi, đường thẳng hoặc viền hình dạng xuống một điểm ảnh

Ctrl + Page Up

Phóng to

Ctrl + Page Down

Thu nhỏ

Alt + F4

Đóng ảnh và cửa sổ Vẽ của ảnh đó

Mũi tên phải

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên phải một điểm ảnh

Mũi tên trái

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên trái một điểm ảnh

Mũi tên xuống

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt xuống một điểm ảnh

Mũi tên lên

Di chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt lên một điểm ảnh

Shift + F10

Hiển thị menu ngữ cảnh

Phím tắt của ứng dụng Vẽ 3D

Xem thêm: Sodium Hydroxide and Chlorine Gas Reaction | NaOH Cl2

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + 0 hoặc NumberPad0

Đặt lại thu phóng

Ctrl + 3

Chuyển chế độ xem

Ctrl + A

Chọn tất cả các mục 3D trong không gian làm việc của bạn; lặp lại lệnh bật tắt để chọn tất cả các mục 2D

Rate this post
Back to top button