Công thức

Horadric Cube Diablo 2: Tổng hợp công thức ghép đồ diablo 2 (2021) – Cẩm Nang Tiếng Anh

Dưới đây là danh sách Công thức ép đồ diablo 2 hữu ích nhất được tổng hợp

Hôm nay CNTA sẽ giới thiệu về Horadric Cube từ lâu đã nổi tiếng trong Diablo 2 (cả phiên bản 2002 lẫn Resurrected) vì cho phép người nhập nhập nhiều món đồ nhỏ lại với nhau để tạo thành một món đồ có giá trị cao hơn. Bài viết này sẽ giúp bạn tổng hợp các công thức ghép đồ trong Horadric Cube nhé!

==>> Công thức horadric cube diablo 2 mới nhất

Video công thức horadric cube diablo 2

I. Khái niệm về Horadric Cube

Horadric Cube trong Diablo 2 là một chiếc hộp có thể giúp người chơi đựng thêm một số vật phẩm hoặc ghép những vật phẩm có giá trị thấp thành một vật phẩm có giá trị cao hơn. Người chơi sẽ nhận được Horadric Cube sau khi hoàn thành một nhiệm vụ trong Act II.

Horadric Cube

Horadric Cube

II. Tổng hợp công thức ghép đồ

1. Ghép Rune

Ghép ra 3 Rune lại với nhau: Ghép 3 Rune cấp thấp để tạo thành 1 Rune cấp cao hơn (chỉ thực hiện đến khi ghép sử dụng nguyên liệu từ El Rune đến Ort Runes, không thể ghép các Rune có cấp độ cao hơn):

 • Ghép 3 El Runes sẽ thành 1 Eld Rune
 • Ghép 3 Eld Runes sẽ thành 1 Tir Rune
 • Ghép 3 Tir Runes sẽ thành 1 Nef Rune
 • Ghép 3 Nef Runes sẽ thành 1 Eth Rune
 • Ghép 3 Eth Runes sẽ thành 1 Ith Rune
 • Ghép 3 Ith Runes sẽ thành 1 Tal Rune
 • Ghép 3 Tal Runes sẽ thành 1 Ral Rune
 • Ghép 3 Ral Runes sẽ thành 1 Ort Rune
 • Ghép 3 Ort Runes sẽ thành 1 Thul Rune

Một số Rune

Một số Rune và thuộc tính của nó

Ghép Rune với các vật phẩm khác:

 • Ghép 3 Thul Runes + 1 Chipped Topaz sẽ thành Amn Rune
 • Ghép 3 Amn Runes + 1 Chipped Amethyst sẽ thành Sol Rune
 • Ghép 3 Sol Runes + 1 Chipped Sapphire sẽ thành Shael Rune
 • Ghép 3 Shael Runes + 1 Chipped Ruby sẽ thành Dol Rune
 • Ghép 3 Dol Runes + 1 Chipped Emerald sẽ thành Hel Rune
 • Ghép 3 Hel Runes + 1 Chipped Diamond sẽ thành Io Rune
 • Ghép 3 Io Runes + 1 Flawed Topaz sẽ thành Lum Rune
 • Ghép 3 Lum Runes + 1 Flawed Amethyst sẽ thành Ko Rune
 • Ghép 3 Ko Runes + 1 Flawed Sapphire sẽ thành Fal Rune
 • Ghép 3 Fal Runes + 1 Flawed Ruby sẽ thành Lem Rune
 • Ghép 3 Lem Runes + 1 Flawed Emerald sẽ thành Pul Rune
 • Ghép 2 Pul Runes + 1 Flawed Diamond sẽ thành Um Rune
 • Ghép 2 Um Runes + 1 Topaz sẽ thành Mal Rune
 • Ghép 2 Mal Runes + 1 Amethyst sẽ thành Ist Rune
 • Ghép 2 Ist Runes + 1 Sapphire sẽ thành Gul Rune
 • Ghép 2 Gul Runes + 1 Ruby sẽ thành Vex Rune
 • Ghép 2 Vex Runes + 1 Emerald sẽ thành Ohm Rune
 • Ghép 2 Ohm Runes + 1 Diamond sẽ thành Lo Rune
 • Ghép 2 Lo Runes + 1 Flawless Topaz sẽ thành Sur Rune
 • Ghép 2 Sur Runes + 1 Flawless Amethyst sẽ thành Ber Rune
 • Ghép 2 Ber Runes + 1 Flawless Sapphire sẽ thành Jah Rune
 • Ghép 2 Jah Runes + 1 Flawless Ruby sẽ thành Cham Rune
 • Ghép 2 Cham Runes + 1 Flawless Emerald sẽ thành Zod Rune

Horadric Cube Diablo 2: Tổng hợp công thức ghép đồ

Tổng hợp công thức ghép đồ trong Horadric Cube

2. Ghép Rare item

 • Để đục thêm lỗ cho Rare item: Ghép 3 Perfect Skulls + 1 Rare Item + Stone of Jordan. Lưu ý, nếu số lỗ trên Rare item đạt tối đa thì sẽ không thể đục thêm lỗ.
 • Thay đổi thuộc tính cho Rare item: Để thay đổi cấp và thuộc tính (các chỉ số sức mạnh) của Rare item ta sử dụng công thức sau: Ghép 1 Perfect Skull + 1 Rare Item + Stone of Jordan. Lưu ý, Rare item mới được tạo thành có thể có thuộc tính mạnh hơn, đồng thời vẫn có tỉ lệ ra thuộc tính yếu hơn.
 • Ghép ra Rare item có cấp độ thấp hơn nhưng thuộc tính cao hơn: Ghép 6 Perfect Skulls + 1 Rare item. Lưu ý, chỉ áp dụng với Rare item có ô chứa 3×2.

cxcx

Rare item có tên được ghi bằng chữ màu vàng

3. Ghép vật phẩm hỗ trợ

 • Ghép ra 1 bình tím lớn: Cần 3 bình tím nhỏ.
 • Ghép ra 1 bình tím nhỏ: Cần 3 bình máu + 3 bình mana + 1 viên ngọc nhỏ (chipped).
 • Ghép ra 1 bình tím lớn: Cần 3 bình máu + 3 bình mana + 1 viên ngọc (Normal gem).
 • Ghép ra 1 Antidote: Cần 1 bình gas + 1 bình máu.

Một số vật phẩm

Một số vật phẩm hỗ trợ

4. Ghép vũ khí

 • Ghép ra 1 vũ khí thuộc nhóm Savage Polearm: Cần 1 viên Diamond bất kì + 1 Staff + 1 kris + 1 dây lưng.
 • Ghép ra Secret Cow Level: Cần Wirt’s Leg + A Tome of Town Portal.
 • Ghép ra kiếm hút máu: 4 bình máu bất kỳ + 1 viên ngọc Ruby bất kì + 1 kiếm Magical. Thuộc tính của kiếm sẽ là hồi lại lượng máu bằng 4-5% sát thương của mỗi đòn đánh.
 • Ghép ra 1 vũ khí Magic cùng loại có đục từ 1-2 lỗ: Cần 3 Chipped gem + 1 vũ khí Magic. Hay 3 Normal gem + 1 vũ khí đục lỗ.
 • Ghép ra 1 vũ khí Magic bất kỳ có đục từ 1-2 lỗ: Cần 3 Flawless Gems + 1 vũ khí Magic.
 • Ghép ra 1 vũ khi cấp 1: Cần 1 Eld Rune + 1 Chipped Gem + 1 vũ khí cấp 0.
 • Ghép ra 1 vũ khí Unique cấp 2: Cần 1 Ral Rune + 1 Sol Rune + 1 Perfect Emerald + 1 vũ khí Unique cấp 1.
 • Ghép ra 1 viên ngọc có cấp độ cao hơn 1 bậc: Cần 3 viên ngọc cùng loại.
 • Ghép ra 1 mũi tên dành cho cung: Cần 2 mũi tên dành cho nỏ.
 • Ghép ra 1 mũi tên dành cho nỏ: Cần 2 mũi tên dánh cho cung.
 • Ghép ra 1 cây lao (Javenlin): Cần 1 giáo (Spear) + 1 mũi tên của cung hoặc nỏ.
 • Ghép ra 1 cây rìu có thể phóng về phía kẻ thù (Throwing Axe): Cần 1 rìu (Axe) + 1 dao găm (Dagger).
 • Ghép ra 1 vũ khí cùng loại có đục từ 1-6 lỗ: Cần 1 Ral Rune + 1 Amn Rune + 1 Perfect Amethyst + 1 vũ khí bình thường.

Một số vũ khí

Một số vũ khí

5. Ghép trang sức

 • Ghép ra 1 dây chuyền có thể kháng 16-20% tất cả các thuộc tính: Cần 6 loại Perfect Gem (mỗi loại 1 cái) + 1 dây chuyền Magic.
 • Ghép ra 1 nhẫn có thể kháng độc 21-30%: Cần 1 nhẫn Magic + 1 Perfect Emerald + 1 lọ Antidote.
 • Ghép ra 1 nhẫn có thể kháng lửa 21-30%: Cần 1 nhẫn Magic + 1 Perfect Ruby + 1 lọ Exploding.
 • Ghép ra 1 nhẫn có thể kháng sét 21-30%: Cần 1 nhẫn Magic + 1 Perfect Topaz + 1 bình tím nhỏ.
 • Ghép ra 1 nhẫn có thể kháng băng 21-30%: Cần 1 nhẫn Magic + 1 Perfect Sapphire + 1 lọ Thawing.
 • Ghép ra dây chuyền Magic có thuộc tính bất kỳ: Cần 3 nhẫn Magic.
 • Ghép ra nhẫn Magic có thuộc tính bất kỳ: Cần 3 dây chuyền Magic.

Một số trang sức

Một số trang sức

6. Ghép trang bị

 • Ghép ra 1 áo giáp cùng loại có đục 1-4 lỗ ngẫu nhiên: Cần 1 Tal Rune + 1 Thul Rune + 1 Perfect Topaz + Áo giáp bình thường.
 • Ghép ra 1 khiên Magic có thể phản lại sát thương bằng 4-6% sát thương của kẻ thù: Cần 1 khiên Magic + 1 Spiked Club + 2 Skull bất kì.
 • Ghép ra 1 nón cùng loại có đục 1-3 lỗ ngẫu nhiên: Cần 1 Ral Rune + 1 Thul Rune + 1 Perfect Sapphire + 1 nón bình thường.
 • Ghép ra 1 khiên cùng loại có đục 1-4 lỗ ngẫu nhiên: Cần 1 Tal Rune + 1 Amn Rune + 1 Perfect Ruby + 1 khiên thường.
 • Ghép ra 1 nón/áo/khiên/giày/thắt lưng/găng tay cấp 1: Cần 1 El Rune + 1 Chipped Gem + 1 nón/áo/khiên/giày/thắt lưng/găng tay cấp 0.

Một số khiên

Một số khiên

7. Công thức khác

 • Thay đổi thuộc tính của một Magic item: Cần 3 Perfect Gem bất kì + 1 Magic item cần thay đổi thuộc tính. Có thể áp dụng cho cả Charms lẫn Jewel.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn có thêm những thông tin về các công thức ghép đồ ở Horadric Cube trong tựa Diablo 2. Chúc bạn thành công!

Rate this post

Trả lời

Back to top button