Phong thủy

Cơ sở hạ tầng là gì? Phân loại và vai trò của cơ sở hạ tầng

Dưới đây là danh sách Cơ sở hạ tầng là gì đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Trong cuộc sống hàng ngày, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe đến thuật ngữ cơ sở hạ tầng. Vậy thì cơ sở hạ tầng là gì? Phân loại cơ sở hạ tầng gồm những gì? Vai trò giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ra sao? Hãy cùng KITA Group tìm hiểu kỹ hơn về những thông tin liên quan đến cơ sở hạ tầng trong bài viết bài viết dưới đây nhé!

cơ sở hạ tầng
Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng là thuật ngữ dùng để chỉ những bộ phận kết cấu, nền tảng cho việc phát triển kinh tế. Khi xét trên phương diện hình thái, cơ sở hạ tầng được hiểu là những tài sản hữu hình như: Công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật, tài sản hữu hình và lao động tri thức. Dựa trên những cơ sở có sẵn một số hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội luôn có xu hướng phát triển và duy trì theo chiều hướng tích cực.

Khi xét trên phương diện đầu tư, cơ sở hạ tầng được xem là sản phẩm, kết quả của cả quá trình đầu tư được gom góp lại qua nhiều thế hệ. Cơ sở hạ tầng được xem là bộ phận có giá trị, giúp tiết kiệm cho quốc gia, đáp ứng mọi yêu cầu cũng như mục tiêu phát triển trên tất cả mọi mặt của đất nước.

Khi xét trên phương diện kinh tế hàng hóa thì cơ sở hạ tầng được xem là một loại hàng hóa công cộng, nhằm mục đích phục vụ cho các lợi ích trên toàn xã hội.

Qua những khái niệm trên, bạn có thể hiểu cơ sở hạ tầng là điều kiện về vật chất, kỹ thuật, thiết chế xã hội. Tất cả đều được trang bị với mục đích phục vụ các hoạt động sản xuất, đời sống cho con người. Cơ sở vật chất này có cả yếu tố phi vật chất và vật chất, đây là sản phẩm của quá trình đầu tư để làm nền tảng cho sự phát triển xã hội.

cơ sở hạ tầng là gì
Đặc điểm của cơ sở hạ tầng là gì?

Phân loại cơ sở hạ tầng

Theo lĩnh vực kinh tế, xã hội

  • Theo lĩnh vực kinh tế thì cơ sở hạ tầng là bộ phận thuộc những ngành phục vụ quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm hay tiếp tục quá trình sản xuất trong lưu thông hàng hóa. Bao gồm: Hệ thống đường xá, thủy lợi, cấp thoát nước, giao thông vận tải, sân bay và bến cảng.
  • Cơ sở hạ tầng xã hội là bộ phận thuộc lĩnh vực đảm bảo điều kiện chung cho hoạt động văn hóa, xã hội và đời sống con người với các ngành xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, công trình công cộng.
  • Cơ sở hạ tầng môi trường thuộc các lĩnh vực phục vụ cho việc giữ gìn, bảo vệ, cải tạo môi trường sống. Như công trình bảo vệ đất, chống thiên tai, hệ thống xử lý chất thải công nghiệp, rừng và biển.
  • Cơ sở hạ tầng an ninh quốc phòng là bộ phận đảm bảo điều kiện vật chất kỹ thuật chung cho lĩnh vực bảo quản vũ khí, bảo dưỡng vũ khí hay khí tài.

Theo vùng lãnh thổ và khu vực dân cư

Được phân chia thành các loại như: Cơ sở hạ tầng đô thị, cơ sở hạ tầng kinh tế biển, cơ sở hạ tầng đồng bằng, cơ sở hạ tầng nông thôn.

đặc điểm cơ sở hạ tầng
Cơ sở hạ tầng theo vùng lãnh thổ

Theo các ngành kinh tế quốc dân

Cơ sở hạ tầng sẽ được phân chia các ngành như: Bưu chính, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, thủy lợi…

Theo cấp quản lý

  • Do Trung ương quản lý bao gồm đường quốc lộ, đường sắt, sân bay và bến cảng.
  • Do địa phương quản lý bao gồm: Các cơ sở giáo dục, y tế, cầu đường, kênh rạch văn hóa.

Theo tính chất, đặc điểm

  • Cơ sở hạ tầng mang hình thái vật chất gồm có: Giao thông, cơ sở quốc phòng an ninh, điện lực, kênh rạch, trường học và công trình y tế.
  • Cơ sở hạ tầng mang hình thái phi vật chất bao gồm các yếu tố liên quan đến điều kiện, môi trường phục vụ các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội.

phân loại cơ sở hạ tầng

Vai trò của cơ sở hạ tầng

Mỗi loại hình thái kinh tế xã hội đều có cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng tương ứng. Vì vậy, cả hai yếu tố cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng này đều mang tính lịch sử cụ thể. Giữa chúng có mối quan hệ biện chứng qua lại với nhau. Trong đó, cơ sở hạ tầng luôn giữ vai trò quyết định với kiến trúc thượng tầng.

Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng thể hiện ở điểm đó là những quan hệ vật chất khách quan, có khả năng quy định mọi quan hệ khác gồm có chính trị, tinh thần và tư tưởng của xã hội. Cơ sở hạ tầng sẽ sinh ra kiến trúc thượng tầng tương ứng với chúng. Điều này có nghĩa kiến trúc thượng tầng nhất định phải phản ánh được một cơ sở hạ tầng cụ thể.

Cơ sở hạ tầng có vai trò quyết định đến kiến trúc thượng tầng về mặt tính chất, nội dung, kết cấu. Từ đối kháng hoặc không đối kháng trong tính chất, nghèo nàn hay đa dạng trong nội dung và gọn nhẹ hay phức tạp trong hình thức thể hiện. Tất cả những vai trò trên đều do cơ sở hạ tầng quyết định mà nên.

Khi cơ sở hạ tầng có một số biến đối căn bản thì kiến trúc thượng tầng cũng sẽ thay đổi theo. Theo Mác đã viết: ”Cơ sở kinh tế thay đổi thì tất cả kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị thay đổi ít nhiều nhanh chóng”.

vai trò cơ sở hạ tầng
Vai trò cơ sở hạ tầng là gì?

Từ đó có thể thấy vai trò của cơ sở hạ tầng quyết định sâu sắc lên kiến trúc thượng tầng. Do đó, khi thay đổi, cải tạo kiến trúc thượng tầng trong xã hội cần phải suy xét từ cơ sở hạ tầng. Bởi vì đó mới chính là gốc của vấn đề cũng là nền tảng cho mọi sự thay đổi.

Trên đây là một số thông tin chi tiết về khái niệm cơ sở hạ tầng là gì cùng các vấn đề chính liên quan đến cơ sở hạ tầng. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào chưa rõ hoặc cần tư vấn đầu tư bất động sản hãy liên hệ ngay Hotline của chúng tôi để được giải đáp những thắc mắc một cách chi tiết nhất nhé!

Rate this post
Back to top button