Phong thủy

Chức năng của ADN là – Luật Hoàng Phi

Dưới đây là danh sách Chức năng của adn đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

ADN là một nội dung kiến thức của môn sinh học rất bổ ích được ứng dụng nhiều vào thực tế để phục vụ cho cuộc sống của con người. Vậy Chức năng của ADN là?

Câu hỏi:

Chức năng của ADN là gì?

A. Cấu tạo nên riboxôm là nơi tổng hợp protein

B. Truyền thông tin tới ribôxôm

C. Vận chuyển axit amin tới ribôxôm

D. Lưu trữ, truyền đạt thông tin di truyền

Đáp án đúng là đáp án D.

Chức năng của ADN là lưu trữ, truyền đạt thông tin di truyền.

chuc nang cua adn la

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng

ADN có tên khoa học là acid deoxyribonucleic (tên tiếng Anh là DNA). AND được tìm thấy trong mọi tế bào của con người nói chung và các loài sinh vật khác nói riêng.

– Cấu trúc của AND:

+ AND có hình dạng chuỗi xoắn kép bao gồm các sợi dài xen kẽ các nhóm đường và phosphate cùng với các base nitơ (adenin, thymin, guanin và cytosine). Gần như toàn bộ các tế bào trong cơ thể có ADN như nhau.

+ Phần lớn ADN tập trung trong nhân tế bào (ADN nhân) được tổ chức thành các cấu trúc gọi là nhiễm sắc thể. Ngoài ra, một lượng nhỏ ADN khác có trong ti thể (gọi là ADN ti thể hoặc mtADN). Ti thể là cơ quan trong tế bào giúp chuyển năng lượng từ máu thành dạng mà tế bào có thể sử dụng được.

ADN chứa thông tin di truyền cần thiết cho quá trình sản xuất các thành phần tế bào, các bào quan và quay vòng chu kỳ sống. Sản xuất protein là một quá trình tế bào quan trọng phụ thuộc vào ADN khi thông tin di truyền được truyền từ ADN sang ARN rồi cuối cùng đến các protein.

ADN mang tất cả các hướng dẫn cho một sinh vật để xây dựng, duy trì và sửa chữa chính nó. Bằng cách nhân rộng và truyền ADN, động vật, thực vật và vi sinh vật có thể truyền đạt đặc tính của chúng cho thế hệ sau.

– Các tính chất của ADN:

+ DNA có tính chất sao chép hoặc tạo bản sao của chính nó. Mỗi chuỗi DNA trong chuỗi xoắn kép có thể đóng vai trò là mô hình để nhân đôi chuỗi các bazơ. Điều này rất quan trọng khi các tế bào phân chia vì mỗi tế bào mới cần phải có một bản sao chính xác của DNA có trong tế bào cũ. Đây là tính chất quan trọng nhất của ADN và nhờ tính chất này mà người ta đã ứng dụng rất nhiều vào thực tế cuộc sống.

+ Bên các tính chất sao chép hoặc tạo bản sao của chính nó thì ADN còn có tính đặc thù và đa dạng cao. Tính đặc thù của ADN được biểu hiện như sau: ở mỗi loài sinh vật, số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nucleotide trong phân tử ADN tuân thủ theo quy tắc rất nghiệm ngặt và đặc trưng cho loài. Tính đa dạng của được thể hiện là chỉ cần thay đổi cách sắp xếp của 4 loại nucleotide sẽ tạo ra các phân tử ADN khác nhau.

Tính đa dạng và tính đặc thù của ADN là cơ sở cho tính đa dạng và tính đặc thù của con người và các loài sinh vật. Tính đa dạng và tính đặc thù của ADN cũng lý giải lý giải tại sao cùng là chủng tộc người nhưng những nhóm cư dân ở các khu vực địa lý khác nhau như châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi sẽ có những đặc điểm đặc trưng khác biệt, hoặc đối với các loài sinh vật dù là cùng một loài nhưng chúng được phân ra thành những nhóm nhỏ với những đặc điểm nhận dạng khác nhau.

– Chức năng của ADN là:

+ ADN là nơi lưu giữ thông tin di truyền, nghĩa là thông tin về cấu trúc của prôtêin. Các gen khác nhau được phân bố theo chiều dài cùa phân tử ADN.

+ ADN thực hiện được sự truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể. Chính quá trình tự nhân đôi của ADN là cơ phân tử của hiện tượng di truyền và sinh sản, duy trì các đặc tính của từng loài ổn định qua các thế hệ, bảo đảm sự liên tục sinh sôi nảy nở của sinh vật.

– Tính ứng dụng của ADN vào cuộc sống:

+ Hiện nay chúng ta ngày càng quen với việc xét nghiệm ADN nhằm mục đích xác định huyết thống, ADN cũng đã và đang dần trở thành một bằng chứng chắc chắn trong một số vấn đề pháp lý, hoặc xác định kẻ phạm tôi bằng cách phân tích một lượng nhỏ ADN tìm thấy tại hiện trường.

+ ADN cũng được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống với nhiều hoạt động bổ ích như bộ dụng cụ xét nghiệm di truyền có thể cho chúng ta biết về quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta: tổ tiên của chúng ta là ai, thuốc gì chúng ta nên dùng hoặc tránh, và những bệnh nào chúng ta có thể phát triển nhiều năm kể từ bây giờ.

Như vậy có thể thấy đáp án đúng là đáp án D. Chức năng của ADN là lưu trữ, truyền đạt thông tin di truyền

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A. Chức năng của ADN là Cấu tạo nên riboxôm là nơi tổng hợp protein là đáp án sai bởi vì ADN không cấu tạo nên riboxôm mà ADN có chức năng di truyền thông tin, truyền từ ADN sang ARN rồi cuối cùng đến các protein.

+ Phương án B. Chức năng của ADN là Truyền thông tin tới ribôxôm là đáp án sai bởi vì AND truyền thông tin tới ARN rồi cuối cùng đến các protein

+ Phương án C. Chức năng của ADN là Vận chuyển axit amin tới ribôxôm là đáp án sai bởi vì ADN không vận chuyển axit amin tới ribôxôm, ADN có chức năng di truyền thông tin, truyền từ ADN sang ARN rồi cuối cùng đến các protein

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án D. Chức năng của ADN là lưu trữ, truyền đạt thông tin di truyền

Rate this post
Back to top button