Phong thủy

Coi Tuổi Kết Hôn – Căn Duyên Tiền Định Xem tuổi vợ chồng để biết

Dưới đây là danh sách Căn duyên tiền định đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Các Tuổi Kỵ Kết Hôn Của VợVợ Tuổi: Giáp Tý(Đại Kỵ, Kết Hôn)

Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý.

1. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)2. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)3. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)4. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 19, 21, 27, 31, 33, 39 tuổi.Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 17, 22, 23, 28, 29, 34 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ kết hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới đúng căn duyên.

XIN LƯU ÝTrai tuổi Giáp Tý sanh tháng 1, 12, 5, 9, 11, 6 và tháng 10, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê (có số đào hoa, nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợGái tuổi Giáp Tý sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 11, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu (nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Sơ Đồ Định Hướng Lương Duyên Sơ đồ định hướng lương duyên sẽ cho Quí vị biết người chồng hoặc người vợ của Quí vị đang ở hướng nào của 12 con giáp, tý, sửu, dần, mẹo.., từ đó Quí vị sẽ dễ dàng tìm được hướng lương duyên tốt cho mình. Muốn định hướng: Sơ đồ này phải để tại nhà ở, xây cho đúng hướng Đông và Tây, hướng Đông là Mặt trời mọc, hướng Tây là mặt trời lặn trong tuổi của mình nên định hướng lương duyên ở hướng nào khi đối chiếu sơ đồ sẽ thấy rõ. Ý nghĩa những phần “ĐOÁN PHỤ THÊM”

Trong mỗi cặp vợ chồng cần có giới hạn, cặp mắt của người đời không cho phép chồng lớn tuổi hơn vợ quá nhiều hay là tuổi đến gấp đôi, còn vợ lớn tuổi hơn chồng quá nhiều thì ngược đời rất hiếm có, vì thế nên soạn giả tạm phân giới hạn là chồng lớn hơn vợ đến 9 tuổi đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 10 đến 18 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn lớn hơn quá nhiều từ 19 tuổi sấp lên xin vô luận.

Những cảnh vợ lớn hơn chồng từ 1 đến 3 tuổi thì đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 4 đến 9 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn những cảnh quá ngược đời là vợ lớn hơn chồng từ 10 tuổi trở lên xin miễn luận.

Thưa quý vị, mục Căn Duyên Tiền Định này soạn giả căn cứ vào loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng tìm hiểu số vợ chồng không phải đánh tay sơ sơ là đúng.

Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới được. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng đổi vợ không?

Xin quý vị cần lưu ý điểm này. Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số được một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở được, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng, còn những điểm phụ đoán soạn giả không thể kể hết được.

CÓ HAI CÂU CA DAO NHƯ SAU: – Cô này chồng chết có huông, Ai mà lấy cổ thua buồn chết theo, – Anh này bỏ vợ có huông, Ai mà lấy ảnh thua buồn ảnh thôi. 2 câu ca dao này có nghĩa là: Người gái có số chết chồng Người trai phạm số đổi vợ.

Lý Giải Về 5 Cảnh Trong Cao Ly Tướng Số

1. Cảnh NHỨT PHÚ QUÍ SỐ NHỨT PHÚ QUÍ CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 2. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng được tốt, nhưng không được hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. 3. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không được hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2. CẢNH: NHÌ BẦN TIỆN SỐ NHÌ BẦN TIỆN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc. 2. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không được tốt, nhưng được hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt được 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở. 3. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt được hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3. CẢNH: TAM VINH HIỂN SỐ TAM VINH HIỂN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng được tốt, lại được hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, được có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến. 2. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng được tốt, nhưng không được hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt được có 2 phần mà thôi, tất nhiên được có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội. 3. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không được hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ được tốt về kết hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

CẢNH: TỨ ĐẠT ĐẠO SỐ TỨ ĐẠT ĐẠO CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng được tốt, lại được hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn. 2. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng được tốt, nhưng không được hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp được hai phần mà thôi, tất nhiên cũng được sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm. 3. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ được tốt về kết hôn mà thôi, tất nhiên c ảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

CẢNH: NGŨ BIỆT LY SỐ NGŨ BIỆT LY CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không được hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi. 2. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng được hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt được một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở được. 3. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng được tốt và được hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt được hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở được một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo. Kỵ nhẹ lìa sống với nhau Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình.

GIẢI VỀ CAO LY TOÁN SỐ 1. NHỨT PHÚ QUÝ: là giàu có hay dư giả 2. NHÌ BẦN TIỆN: là nghèo hèn hay thiếu thốn 3. TAM VINH HIỂN: là quyền tước hay chức phận 4. TỨ ĐẠT ĐẠO: là thong đàng hay để làm ăn 5. NGŨ BIỆT LY: là lìa sống hay lìa thác Còn phạm số TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số NGŨ BIỆT LY vậy.

GIẢI VỀ HÀO CON 1. HÀO CON ĐA SỐ: là từ 7 đứa con trở lên. 2. HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: là từ 5 đến 6 đứa. 3. HÀO CON TRUNG BÌNH: là từ 3 đến 4 đứa. 4. HÀO CON THIỂU SỐ: là từ 1 đến 2 đứa. 5. HÀO CON RẤT ÍT: có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con. (Hào con không thể đoán đúng y được, là có những đứa con mượn bụng u thai hoặc kiếp trước mình không thiếu nợ nó)

Trở Lại Trang Chính

Rate this post
Back to top button