Cách tính

Cách tính tiền lương tăng ca, thêm giờ, lương ngày nghỉ và ngày lễ

Dưới đây là danh sách Cách tính lương tăng ca ngày thường đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Mục lục

  • 1 1. Làm việc ngày lễ tết thì được hưởng những quyền lợi gì?
  • 2 2. Tính lương làm thêm vào ban đêm ngày lễ tết:
  • 3 3. Tính tiền lương tăng ca trực của nhân viên:
  • 4 4. Tính tiền lương tăng ca ban đêm:

Thời giờ làm thêm, thời giờ tăng ca và Cách tính tiền lương tăng ca, thêm giờ, lương ngày nghỉ và ngày lễ.

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động số 10/2013/QH13 về cách tính Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

3. Người lao động làm việc vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Xem thêm: Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của người lao động mới nhất

4. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

6. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị định này.

A. Cách tính lương làm thêm giờ

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ làm thêm.

Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định như sau:

Mức ít nhất 150%: so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường.

Xem thêm: Cách tính và chi trả tiền lương cho ca trực làm ngày lễ, tết

Mức ít nhất 200%: so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

Mức ít nhất 300%: so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của bộ luật lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số sản phẩm làm thêm.

Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định như sau:

Mức ít nhất 150%: so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường.

Mức ít nhất 200%: so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

Mức ít nhất 300%: so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Xem thêm: Quy định về thời gian làm việc của người lao động mới nhất

B. Cách tính lương làm việc vào ban đêm

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm việc vào ban đêm= { Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% } X Số giờ làm việc vào ban đêm

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm việc vào ban đêm= { Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30%} X Số sản phẩm làm vào ban đêm.

Bạn đang phải làm thêm vào ca đêm? Bạn không biết chế độ doanh nghiệp đang áp dụng cho bạn có đúng hay không? Bạn muốn bảo vệ lợi ích chính đáng của mình? Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được các Chuyên Gia – Luật sư tư vấn – giải đáp và hỗ trợ ngay lập tức!

cach-tinh-tien-luong-tang-ca-them-gio-luong-ngay-nghi-va-ngay-le

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Xem thêm: Ép nhân viên đi làm ngày lễ tết, doanh nghiệp có bị xử phạt không?

C. Cách tính lương làm thêm vào ban đêm

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = {Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% + 20% X Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương} X Số giờ làm thêm vào ban đêm

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = {Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% + 20% X Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương} X Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

1. Làm việc ngày lễ tết thì được hưởng những quyền lợi gì?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi “ Vợ tôi đang làm việc cho một doanh nghiệp. Do đặc thù công việc, luôn phải trực 24/24 giờ, kể cả các ngày lễ, tết. Nếu làm việc vào ngày lễ, tết, nhân viên được công ty cho nghỉ bù vào ngày thường trong tháng, ngoài ra không có chế độ nào khác. Vậy xin tôi hỏi, nhân viên làm việc vào ngày nghỉ, lễ, tết có được hưởng lương và phụ cấp theo chế độ làm thêm giờ hay không?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Phụ cấp làm đêm là gì? Chế độ phụ cấp thường trực ca đêm?

Áp dụng theo Khoản 1 Điều 115 Bộ luật lao động năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2013) quy định, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây

“1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).”

Xem thêm: Chế độ làm việc của nhân viên đường sắt làm việc trên đoàn tàu

Theo khoản 1, Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 quy định,

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.”

Vì vậy , trong trường hợp của công ty vợ bạn, căn cứ vào các quy định pháp luật là được nghỉ, nhưng có thể do đặc thù công việc nên có trường hợp phải làm việc cả ngày lễ tết. Tuy nhiên, đã là ngày được nghỉ mà vẫn phải làm thì được xem là ngày làm thêm giờ. Vì vậy, theo quy định pháp luật công ty vợ bạn phải áp dụng quy định về tiền lương làm thêm giờ cho công nhân. Bên cạnh đó, công ty còn phải trả tiền lương ngày lễ, tết cho người lao động.

2. Tính lương làm thêm vào ban đêm ngày lễ tết:

Các quy định của pháp luật có liên quan đến tiền lương làm thêm giờ như sau:

Xem thêm: Thẩm quyền công bố lịch nghỉ Tết nguyên đán hàng năm

Bộ luật lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ như sau:

“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Xem thêm: Giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú có phải trực đêm không?

Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động quy định như sau:

“Điều 25. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;

b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

Xem thêm: Chính sách ưu đãi trong giáo dục của con thương binh

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

3. Người lao động làm việc vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

4. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

6. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị định này.”

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 6. Tiền lương làm thêm giờ

Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

Xem thêm: Chế độ chính sách đối với người tham gia thanh niên xung phong từ 1965

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không quá 8 giờ/ngày và không kể số giờ làm thêm).

Tiền lương giờ thực trả nêu trên không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động

b) Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

c) Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

d) Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Xem thêm: Chế độ lương tập sự với giáo viên tiểu học?

Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận và được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

a) Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường; Trong đó:

b) Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

c) Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Điều 8. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Trả lương khi người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

Xem thêm: Thay đổi chế độ làm việc của giảng viên đại học

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20%x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) x Số giờ làm thêm vào ban đêm. Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này;

b) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tế, này nghỉ có hưởng lương) x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm. Trong đó:

a) Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

– Đơn giá sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.”

Để bạn đọc dễ hình dung về cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ tết, chúng tôi xin đưa ra một ví dụ như sau:

Ví dụ: Chị H làm việc tại công ty X với mức lương 170 nghìn đồng/ ngày. Chị làm việc 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, và ngày nghỉ hàng tuần là thứ 7 và chủ nhật.

Thứ hai ngày 2/9/N, Chị H làm thêm 2h vào ban đêm. Lương làm thêm giờ vào ban đêm của chị là:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường = 170 nghìn/8 tiếng = 21 250 đồng

Căn cứ vào điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH:

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x 300%

=> Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương = 21 250 x 300% = 63 750 đồng

Như vậy tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày 2/9/N của chị H = (21 250 x 300% + 21 250 x 30% + 20% x 63 750) x 2 = 165 750 đồng

Trường hợp người lao động được trả lương tính theo sản phẩm thì tính tương tự như trên, nhưng thay “Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường” bằng “Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường” và thay thế “Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương” bằng “Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tế, này nghỉ có hưởng lương”.

3. Tính tiền lương tăng ca trực của nhân viên:

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty tôi có trường hợp sau: nhân viên A làm ca ngày, ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật, nhưng do tính chất công việc, nhân viên này được sắp xếp mỗi tháng phải ở lại cty trực ban 1 lần, thời gian trực ban từ 17:00 thứ 7 đến 08:00 sáng thứ 2, sau thời gian trực ban nhân viên này được tính tăng ca 12 tiếng ngày chủ nhật (200% tổng lương tính tăng ca). (Tuy nhiên thời gian trực ban không liên tục, có việc thì xử lý, không có việc nhân viên này có thể nghỉ ngơi tại ktx của công ty) Xin hỏi với cách tính trên của cty có phù hợp hay không? Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Tại Điều 106 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về làm thêm giờ như sau:

“Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ”.

Căn cứ vào quy định này thì làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Được sự đồng ý của người lao động;

+ Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

+ Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Tại Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày”.

Như vậy, nếu như căn cứ vào Điều 97 và Điều 106 Bộ luật lao động năm 2012 thì số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm.

Tiền lương làm thêm giờ được tính như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

+ Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

+ Ngoài ra người lao động làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, trường hợp A làm ca ngày, ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật, nhưng do tính chất công việc, A được sắp xếp mỗi tháng phải ở lại công ty trực ban 1 lần thời gian trực ban từ 17:00 thứ 7 đến 08:00 sáng thứ 2. Thì mức lương làm thêm mà A được hưởng sẽ được xác định như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%: 17h đến 22h ngày thứ 7 là được hưởng 150% lương; 22h thứ 7 đến 6h sáng chủ nhật được hưởng = 150% + 30% (làm việc vào ban đêm) + 20% (làm thêm giờ vào ban đêm).

+ Vào ngày chủ nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%: Giờ làm việc bình thường vào chủ nhật là 200%; thời gian làm thêm đến 22h chủ nhật là 250%; từ 22h đến 6h sáng thứ 2 = 250% + 30% + 20%; 6h sáng thứ 2 đến 8h sáng thứ 2 là 150% lương.

Cách tính của công ty bạn là không đúng với quy định của pháp luật.

4. Tính tiền lương tăng ca ban đêm:

Tóm tắt câu hỏi:

Hiện tại tuần này em phải làm ca đêm. Công ty đưa ra cách tính lương như sau em thấy còn quá nhiều bất cập mong muốn được luật sư phải đáp :

– Ca đêm bắt đầu từ 20h30′ – 6h sáng nhưng cách tính lương lại là :

+ Từ 20h30 – 22h tính lương 150%, tính bằng với lương tăng ca hành chính

+ Từ 22h đến 6h sáng hôm sau tính lương ca đêm 130%

Em nhận thấy như trên là không hợp lý vì như vậy tổng thời gian làm trong ca là 9,5 tiếng. Trong khi đó quy định theo điều 104 số 10/2012/QH13 luật lao động : thời gian làm bình thường không quá 8h/ngày. Như vậy đáng lẽ ra thời gian từ 8h – 9,5h (tức là 1,5 tiếng tăng ca) em phải được hưởng theo quy chế tăng ca đêm là 200% lương theo đúng quy định công ty chứ.. Mong sớm được luật sư giải thích?

Luật sư tư vấn:

Bạn phân biệt trường hợp làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm để tính tiền lương chính xác nhất. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường

Tiền lương làm ca đêm, ca làm việc bình thường của bạn mà không làm thêm giờ, không tăng ca được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

+

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

x

Số giờ làm việc vào ban đêm

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu thời gian bạn làm việc cụ thể 20h30 – 6h thì tính tiền lương gồm: Tiền lương làm việc ban đêm và tiền làm thêm giờ trong ca làm việc đó.

Chia hai khoảng thời gian:

– Thời gian từ 20h30 – 22h sẽ được xem là tăng ca vì không thuộc giờ làm việc ban đêm của bạn: tăng ca vào ngày thường, ít nhất bằng 150%

Tinh-tien-luong-tang-ca-ban-dem

Luật sư tư vấn cách tính tiền lương tăng ca ban đêm:1900.6568

– Thời gian làm việc ban đêm tính từ 22h00 – 6h sáng: 8h tiền lương tính thêm 30% tiền lương làm việc bình thường: Ví dụ: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường là 120.000 đồng/1 ngày, 30% Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường sẽ là 36.000 đồng. Tiền lương làm việc ban đêm sẽ bằng 120.000 đồng + 36.000 đồng = 136.000 đồng.

Như vậy, cách công ty tính là đúng.

Rate this post

Trả lời

Back to top button