Cách tính

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng tuyển sinh 2021 | 1 Gia sư Đà Nẵng

Originally posted on Tháng Mười Hai 9, 2021 @ 06:21

Dưới đây là danh sách Cách tính điểm đại học ngoại ngữ đà nẵng đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Giải thích chi tiết đề án tuyển sinh 2021 trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Các bạn 2k3 đọc chậm, kỹ, thong thả, đây là quyền lợi của các bạn chứ đừng đọc lướt rồi khó hiểu nhé. Mã trường: DDFTổng chỉ tiêu: 1800Fanpage chính thức của trường: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà NẵngTìm hiểu thông tin về công việc Gia sư tiếng Anh – Dạy kèm tiếng Anh tại nhàChuyển đến mục xét theo Phương thức học bạ: Phương thức học bạ

Tổng chỉ tiêu Đại học ngoại ngữ tuyển sinh 2021
Tổng chỉ tiêu Đại học ngoại ngữ tuyển sinh 2021

Quy định đọc bài này, nếu mục nào được lùi đầu dòng vào thì sẽ thuộc về “mục cha” trước đó. Ví dụ mục 3.1 là mục con của mục 3. Tương tự mục 4.1.3 là mục con của mục cha 4.1. Tất cả thông tin trong “mục con” sẽ thuộc “mục cha”

1.3. Phương thức tuyển sinh 2021 Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

1.3.1. Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tuyển thẳng theo quy định trong “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳngnhóm ngành Giáo dục Mầm non” ban hành theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020của Bộ GD&ĐT. Chi tiết xem tại mục 1.8 của Đề án này.

1.3.2. Phương thức 2 : Xét tuyển theo đề án tuyển sinh 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

Xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của trường. Riêng đối với các ngành sư phạm (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp và Sư phạm tiếng Trung Quốc), ngoài các điều kiện nêu bên dưới, thí sinh cần phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT quy định trong quy chế tuyển sinh 2020, cụ thể là : thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi. Đối với các ngành ngoài sư phạm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định bên dưới.Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu đã công bố thì sử dụng tiêu chí để xét tuyển theo thứ tự như sau: (1) thứ tự các Nhóm, (2) điểm trung bình HK1 năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có). Điểm ưu tiên được xác định theo quy định hiện hành và được quy đổi theo thang điểm 10.

Chi tiết các nhóm đối tượng xét Phương thức tuyển sinh riêng 2021 của Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

 • Các nhóm thuộc Phương thức 2. Lưu ý: Nhóm 5 (Học sinh giỏi liên tục các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) bên dưới HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LÀ PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ. PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ là Phương thức 3
  • a. Nhóm 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT tham gia các vòng thi tuần trở lên trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên đài truyền hình Việt Nam (VTV) các năm 2019, 2020 và 2021.
  • b. Nhóm 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa dành cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2019, 2020, 2021 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Học sinh giỏi môn văn hóa là những môn nào???
  • c. Nhóm 3: Thí sinh là người Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam và có điểm trung bình chung các học kỳ cấp THPT (trừ học kỳ cuối của năm học cuối cấp THPT) từ 75% trở lên quy đổi theo thang điểm 10. Trường hợp không có điểm trung bình các học kỳ, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ xem xét, quyết định.
  • d. Nhóm 4: Xét tuyển kết quả năng lực ngoại ngữ tuyển sinh đại học ngoại ngữ Đà Nẵng 2021
   • Các điều kiện ở bảng trên được áp dụng cho các chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao.
   • Đối với các ngành ngoài sư phạm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như sau : điểm từng môn còn lại (không phải là môn Ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (xem chi tiết tại Mục 1.6) từ 6.00 điểm trở lên.
   • Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển (xem Mục 1.6) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
   • Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ sẽ được chấp nhận thay thế môn ngoại ngữ tương ứng trong tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ đó.
   • Các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ có thời hạn 02 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Nếu chứng chỉ không ghi ngày cấp thì thời hạn 02 năm kể từ ngày thi.
   • Đối với chứng chỉ VSTEP, chỉ chấp nhận kết quả từ kỳ thi do Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng tổ chức.Thí sinh đã tốt nghiệp THPT thỏa mãn điều kiện sau đây :
 • e. Nhóm 5 : Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đạt Học sinh giỏi liên tục các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 năm học 2020-2021.
Cách tính điểm tuyển sinh 2021 Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng
Cách tính điểm tuyển sinh 2021 Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

1.3.3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào điểm học bạ (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021)

Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021

 • Điểm xét tuyển dựa trên tổng điểm của tổ hợp ba môn xét tuyển (xem Mục 1.6) theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) cộng điểm ưu tiên (nếu có).
 • Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển (xem Mục 1.6) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
 • Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học ngoại ngữ Đà Nẵng tuyển sinh 2021:
  • Đối với các ngành sư phạm (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp và Sư phạm tiến Trung Quốc) : học lực lớp 12 xếp loại Giỏi.
  • Đối với các ngành ngoài sư phạm : Tổng điểm 3 môn (không nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển từ 18,00 điểm trở lên.
 • Đối với các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển, tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm : Ưu tiên môn Ngoại ngữ.
Tổ hợp môn xét tuyển theo Phương thức 2 (Tuyển sinh riêng) và Phương thức 3 (Xét học bạ)
Tổ hợp môn xét tuyển theo Phương thức 2 (Tuyển sinh riêng) và Phương thức 3 (Xét học bạ)

1.3.4. Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG Tp. HCM năm 2021.

Tuyển sinh 2021 Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng theo Phương thức 4Xét tuyển từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu các thí sinh có tổng điểm bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp. HCM đạt từ 600 điểm trở lên và điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 THPT đạt từ 6.5 trở lên. Điểm môn Ngoại ngữ lấy từ học bạ.

Đối với các ngành sư phạm (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp và Sư phạm tiếng Trung Quốc) : ngoài các điều kiện nêu trên, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi.

1.3.5. Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

 • Điểm xét tuyển dựa trên tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển (xem Mục 1.6) theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) của kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cộng điểm ưu tiên (nếu có).
 • Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 theo quy định hiện hành và được công bố sau khi có kết quả kỳ thi.
 • Đối với các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển, tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm : Ưu tiên môn Ngoại ngữ.
to hop xet tuyen diem thi thpt
Tổ hợp môn xét tuyển theo Phương thức 5 (Xét tuyển theo điểm thi THPT)

1.3.6. Xét tuyển chuyên ngành Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng 2021

Sau khi có kết quả trúng tuyển vào trường. Nhà trường sẽ thực hiện xét tuyển vào chuyên ngành theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu chuyên ngành.

Xet chuyen nganh
Xét tuyển chuyên ngành Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

1.7. Tổ chức tuyển sinh Đại học ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng năm 2021

Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…

1.7.1. Thời gian nhận hồ sở ĐKXT:

 • Phương thức 1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Phương thức 2: Từ ngày 15/4/2021 đến 15/6/2021
 • Phương thức 3: Từ ngày 15/4/2021 đến 15/6/2021
 • Phương thức 4: Từ ngày 15/4/2021 đến 15/6/2021
 • Phương thức 5: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.7.2. Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:

 • Phương thức 1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Phương thức 2: Đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn trên trang web tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng. Link: caodangytehadong.edu.vn.
 • Phương thức 3: Đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn trên trang web tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng. Link: caodangytehadong.edu.vn.
 • Phương thức 4: Đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn trên trang web tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng. Link: caodangytehadong.edu.vn.
 • Phương thức 5: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Các phương thức xét tuyển Đại học ngoại ngữ tuyển sinh 2021
Các phương thức xét tuyển Đại học ngoại ngữ tuyển sinh 2021

Quý phụ huynh cần tư vấn tuyển Gia sư dạy kèm tận nhà☎ Xin gọi 0934490995 – Cô Quyên để được hỗ trợ tư vấn miễn phí ☎Phụ huynh có thể bấm vào nút Điện thoại 📞 đang hiển thị trên màn hìnhTrung tâm gia sư Đà Nẵng

Gọi tuyển gia sư ngay!!!

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM HỌC

Tại Cơ sở 1: 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà NẵngNgành: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại và Tiếng Anh Du lịch), Ngôn ngữ Anh CLC (Tiếng Anh Thương mại), Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc CLC, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Nhật CLC, Ngôn ngữ Thái Lan, Quốc tế học, Đông phương học.

Tại Cơ sở 2: 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà NẵngNgành: Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh), Ngôn ngữ Anh CLC (chuyên ngành Tiếng Anh), Quốc tế học CLC.

Học sinh giỏi môn văn hóa là những môn nào???

Các môn văn hóa gồm: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Giáo dục công dân. Ngoài ra, học sinh thi vận dụng kiến thức các môn khoa học tự nhiên Vật lý, Hóa học, Sinh học vào giải quyết vấn đề thực tiễn gọi là môn Khoa học.

(Visited 18.701 times, 2 visits today)

Rate this post

Trả lời

Back to top button