Phong thủy

Biến dị bao gồm? – Luật Hoàng Phi

Dưới đây là danh sách Biến dị là gì đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Biến dị tổng hợp là hình thức nhằm tổng hợp lại những tính trạng của bố mẹ trong quá trình sinh sản. Vậy Biến dị bao gồm?

Câu hỏi:

Biến dị bao gồm?

A. Biến dị di truyền và biến dị không di truyền.

B. Biến dị tổ hợp và đột biến.

C. Đột biến và thường biến.

D. Đột biến gen và đột biến NST

Đáp án đúng B.

Biến dị bao gồm là biến dị tổ hợp và đột biến, trong đó biến dị tổ hợp là loại biến dị liên quan đến vật chất di truyền, là kết quả của sự tái tổ hợp vật chất di truyền, đột biến là những biến đổi có tính chất hoá học vật liệu di truyền.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B:

– Biến dị sinh học là những biến đổi mới mà cơ thể sinh vật thu được do tác động của các yếu tố môi trường và do quá trình tái tổ hợp di truyền.

– Một số loại biến dị bao gồm:

+ Biến dị không di truyền (gọi Thường biến): là những biến đổi liên quan đến kiểu hình, không liên quan gì tới vật chất di truyền.

+ Biến dị di truyền: là những biến đổi có liên quan tới vật chất di truyền, gồm:

+ Biến dị đột biến: những biến đổi có tính chất hoá học vật liệu di truyền.

+ Biến dị tái tổ hợp: những tổ hợp sắp xếp gen mới mà đời con thu được khác với bố mẹ do sự phân ly độc lập và sự trao đổi chéo của các gen.

+ Biến dị cá thể: là mức phản ứng của các tính trạng di truyền trong vòng sống cá thể (có thể là thường biến hoặc đột biến)

+ Biến dị tổ hợp: là loại biến dị liên quan đến vật chất di truyền, là kết quả của sự tái tổ hợp vật chất di truyền

– Vai trò của biến dị:

+ Biến dị có vai trò lớn trong quá trình lựa chọn giống nòi. Bởi để giữ lại những kiểu gen tốt và loại bỏ các kiểu gen xấu. Chính vì vậy, nó đã góp phần tạo cho nguồn biến dị tổ hợp luôn luôn đa dạng. Không chỉ vậy, biến dị được coi như là một nguồn nguyên liệu biến dị di truyền thứ cấp, cung cấp nguyên vật liệu cho sự tiến hóa.

+ Biến dị đã được đề xuất là một trong những phương pháp lai giống hiệu quả, tạo nên giá trị rất nhanh chóng.

+ Biến dị là dạng biến dị diễn ra một cách đa dạng và phong phú trong tự nhiên. Hơn nữa, nó mang đến nhiều ý nghĩa quan trọng với quá trình tiến hóa. Còn trong lựa chọn giống duy trì những gen tốt và bỏ đi các gen xấu. Điều này sẽ giúp đáp ứng phần nào những nhu của cuộc sống con người.

Như vậy trong các đáp án đưa ra thì đáp án B là đáp án chính xác.

Rate this post
Back to top button