Phong thủy

Giải Toán 5 VNEN Bài 94: Em ôn lại những gì đã học – VietJack.com

Sau đây là tổng hợp các bài viết Bài 94 em ôn lại những gì đã học hữu ích nhất được tổng hợp

Giải Toán 5 VNEN Bài 94: Em ôn lại những gì đã học

A. Hoạt động cơ bản

Câu 1.(Trang 90 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm trong nhận xét dưới đây cho thích hợp:

Nhận xét:

– Gọi quãng đường là s, vận tốc là v và thời gian là t.

Ta có:

● Muốn tìm vận tốc, ta lấy …….. chia cho thời gian:

v = s : ………

● Muốn tìm quãng đường, ta lấy vận tốc nhân với ……..

s = ………….

● Muốn tìm thời gian, ta lấy………. chia cho ………..

t = …………..

Trả lời:

Nhận xét:

– Gọi quãng đường là s, vận tốc là v và thời gian là t.

Ta có:

● Muốn tìm vận tốc, ta lấy …….. chia cho thời gian:

v = s : t

● Muốn tìm quãng đường, ta lấy vận tốc nhân với ……..

s = v x t

● Muốn tìm thời gian, ta lấy………. chia cho ………..

t = s : v

Câu 2.(Trang 90 Toán 5 VNEN Tập 2):

s 135km 33km 550m 1652km v 45km/giờ 15km/giờ 62m/phút 5,5m/giây t 15 phút 2 giờ 30 phút

Trả lời:

Hướng dẫn: Trong bảng trên có những yêu cầu khác nhau, các em chỉ cần áp dụng một trong các công thức sau và thực hiện:

v = s : t

t = s : v

s = v x t

– Từ đó ta có bảng kết quả sau:

s 135km 33km 930 m 550m 1652km v 45km/giờ 15km/giờ 62m/phút 5,5m/giây 650 km/giờ t 3 giờ 2,2 giờ 15 phút 100 giây 2 giờ 30 phút

Câu 3.(Trang 90 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Con ong bay với vận tốc 2,5 m/giây. Hỏi với vận tốc đó, con ong bay được quãng đường 180m hết bao nhiêu thời gian?

Trả lời:

Tóm tắt bài toán:

– Con ong bay:

v = 2,5m/giây

v = 2,5m/giây

t = ? giây

Bài giải:

Thời gian con ong bay được 180 m là:

180 : 2,5 = 72(giây) = 1 phút 12 giây

Đáp số: 1 phút 12 giây

Câu 4.(Trang 90 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Một xe máy đi một đoạn đường dài 1875m hết 3 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?

Trả lời:

– Đổi: 1875 m = 1,875 km; 3 phút = 0,05 giờ

– Vận tốc của xe máy là:

1,875 : 0,05 = 37, 5 (km/giờ)

Đáp số: 37,5 km/giờ

Câu 5.(Trang 90 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Một tàu hỏa đi với vận tốc 43,5 km/giờ. Tính quãng đường tàu hỏa đi được trong 1 giờ 24 phút?

Trả lời:

– Đổi: 1 giờ 24 phút = 1,4 giờ

– Quãng đường tàu hỏa đi được trong 1 giờ 24 phút là:

43,5 x 1,4 = 60,9 (km)

Đáp số: 60,9 km

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1.(Trang 91 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Em đố người lớn một bài toán trong đó yêu cầu tính vận tốc (hoặc tính quãng đường, hoặc tính thời gian)

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Đề bài yếu cầu: Mẹ Lan đi dạy từ nhà đến trường mất 15 phút. Biết quãng đường từ nhà đến trường dài 6km. Tính vận tốc mẹ Lan đã đi theo đơn vị đo là km/giờ

Bài giải:

– Đổi: 15 phút = 0,25 giờ

– Vận tốc mẹ Lan đã đi từ nhà đến trường là:

6 : 0,25 = 24 (km/giờ)

Đáp số: 24 km/giờ

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

  • Bài 95: Bài toán về chuyển động ngược chiều
  • Bài 96: Bài toán về chuyển động cùng chiều
  • Bài 97: Ôn tập về số tự nhiên
  • Bài 98: Ôn tập về phân số
  • Bài 99: Ôn tập về số thập phân

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án
Rate this post
Back to top button