Phong thủy

Giải Toán 5 VNEN Bài 53: Ôn lại những gì đã học – VietJack.com

Sau đây là tổng hợp các bài viết Bài 53 em ôn lại những gì đã học đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Giải Toán 5 VNEN Bài 53: Ôn lại những gì đã học

A. Hoạt động thực hành

Câu 2.(Trang 135 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính:

384, 8 : 25 3 : 1,25 14,21 : 0,25

Trả lời:

Câu 3.(Trang 135 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính giá trị biểu thức:

a. (242,7 – 60,6) x 3,2

b. 9,88 : (1,27 + 1,33) – 0,98

Trả lời:

a. (242,7 – 60,6) x 3,2

= 182,1 x 3,2

= 582,72

b. 9,88 : (1,27 + 1,33) – 0,98

= 9,88: 2,6 – 0,98

= 3,8 – 0,98 = 2,82

Câu 3.(Trang 135 Toán 5 VNEN Tập 1): Tìm x biết:

a. x x 100 = 46,89 + 12,7

b. 59,04 : x = 5,89 – 1,09

Trả lời:

a. x x 100 = 46,89 + 12,7

x x 100 = 59,59

x = 59,59 : 100

x = 0,5959

b. 59,04 : x = 5,89 – 1,09

59,04 : x = 4,8

x = 59,04 : 4,8

x = 12,3

Câu 5.(Trang 135 Toán 5 VNEN Tập 1): Giải bài toán sau:

– Trong vườn có 250 cây, gồm các loại cây cam, cây chanh và cây chuối. Số cây cam chiếm 40% và số cây chanh chiếm 30% số cây trong vườn. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chuối?

Trả lời:

– Tỉ lệ phần trăm số cây chanh và cây cam ở trong vườn là:

30 + 40 = 70%

– Số cây cam và cây chanh trong vườn là:

250 : 100 x 70 = 175 (cây)

– Vậy số cây chuối có ở trong vườn là:

250 – 175 = 75 (cây)

Đáp số: 75 cây chuối

Câu 6.(Trang 136 Toán 5 VNEN Tập 1): Em hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

Cái nồi

Giá cũ: 400 000 đồng

Giám giá: 20%

Giá mới: …….

Tủ đựng quần áo

Giá cũ: 750 000 đồng

Giám giá: 10%

Giá mới: ……..

Cái chảo

Giá cũ: 100 000 đồng

Giám giá: …….

Giá mới: 85 000 đồng

Bộ quần áo trẻ em

Giá cũ: …………

Giám giá: 30%

Giá mới: 70 000 đồng

Điện thoại bàn

Giá cũ: 500 000 đồng

Giám giá: ………

Giá mới: 400 000 dồng

Trả lời:

Cái nồi

Giá cũ: 400 000 đồng

Giám giá: 20%

Giá mới: 320 000 đồng

Tủ đựng quần áo

Giá cũ: 750 000 đồng

Giám giá: 10%

Giá mới: 675000 đồng

Cái chảo

Giá cũ: 100 000 đồng

Giám giá: 15%

Giá mới: 85 000 đồng

Bộ quần áo trẻ em

Giá cũ: 100 000 đồng

Giám giá: 30%

Giá mới: 70 000 đồng

Điện thoại bàn

Giá cũ: 500 000 đồng

Giám giá: 20%

Giá mới: 400 000 dồng

Câu 7.(Trang 136 Toán 5 VNEN Tập 1): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

– Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 602m2= …. ha là:

A. 60,2 B. 6,02

C. 0,602 D. 0,0602

Trả lời:

– Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 602m2 = …. ha là:

Đáp án đúng là: D. 0,0602

1 ha = 10 000 m2

⇒ 602m2 = 0,0602ha

Câu 8.(Trang 136 Toán 5 VNEN Tập 1): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

– Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 7% một năm. Sau một năm, số tiền lãi người đó nhận được là 2 100 000 đồng. Để tính số tiền gửi ban đầu của người ấy, ta cần tính:

A. 2100000 : 7

B. 2100000 x 7 : 100

C. 2100000 x 100 : 7

D. 2100000 x 7

Trả lời:

– Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 7% một năm. Sau một năm, số tiền lãi người đó nhận được là 2 100 000 đồng. Để tính số tiền gửi ban đầu của người ấy, ta cần tính:

Đáp án đúng là: C. 2100000 x 100 : 7

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1.(Trang 137 Toán 5 VNEN Tập 1):

– Em hãy hỏi người lớn về các khoản chi tiêu trong tuần của gia đình mình rồi điền vào bảng theo mẫu dưới đây (Sgk trang 137)

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Nội dung chi tiêu Số tiền (đồng) Phần trăm Chú thích Mua gạo 75 000 8,5% Mỗi tuần mua 5 cân gạo, mỗi cân giá 15 000 đồng Mua rau, hoa quả 150 000 17,1% Mua thịt, cá 350 000 40% Chi tiêu khác 300 000 34,4% Mua đồ dùng học tập, sửa xe máy Tổng chi tiêu 875 000

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

  • Bài 54: Sử dụng máy tính bỏ túi
  • Bài 55: Hình tam giác
  • Bài 56: Diện tích hình tam giác
  • Bài 57: Em đã được học những gì?
  • Bài 58: Hình thang

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án
Rate this post
Back to top button