Phong thủy

Xác định các tập hợp A hợp B và A giao B với: A = {đỏ; cam; vàng; lục

Sau đây là tổng hợp các bài viết A giao b hữu ích nhất được tổng hợp

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các phép toán trên tập hợp

Bài 1 trang 25 Toán lớp 10 Tập 1: Xác định các tập hợp A ∪ B và A ∩ B với:

a) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}, B = {lục; lam; chàm; tím};

b) A là tập hợp các tam giác đều, B là tập hợp các tam giác cân.

Lời giải:

a) Ta có tập A∪B là tập các phần tử thuộc tập A hoặc thuộc tập B nên A∪B = {đỏ; cam; vàng; lục; lam; tràm; tím}.

Tập hợp A∩B là tập các phần tử vừa thuộc tập A vừa thuộc B nên A∩B = {lục; lam}.

Vậy A∪B = {đỏ; cam; vàng; lục; lam; tràm; tím} và A∩B = {lục; lam}.

b) Mọi tam giác đều đều là tam giác cân nên tập A ⊂ B. Do đó A∪B= B và A∩B=A.

Vậy A∪B= B và A∩B=A.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Hoạt động khởi động trang 21 Toán lớp 10 Tập 1: Có hai đường tròn chia một hình chữa nhật thành các miền như hình bên…

Hoạt động khám phá 1 trang 21 Toán lớp 10 Tập 1: Bảng sau đây cho biết kết quả vòng phỏng vấn tuyển dụng vào một công ty…

Thực hành 1 trang 23 Toán lớp 10 Tập 1: Xác định tập hợp A ∪ B và A ∩ B, biết A = {a; b; c; d; e}…

Thực hành 2 trang 23 Toán lớp 10 Tập 1: Cho A = {(x; y)| x, y ∈ R, 3x – y = 9}, B = {(x; y)| x, y ∈ R , x – y = 1}…

Vận dụng trang 23 Toán lớp 10 Tập 1: Tại vòng chung kết của một trò chơi truyền hình, có 100 khán giải tại trường quay có quyền bình chọn cho hai thí sinh A và B…

Hoạt động khám phá 2 trang 23 Toán lớp 10 Tập 1: Trở lại bảng thông tin về kết quả phỏng vấn tuyển dụng ở hoạt động khám phá 1…

Thực hành 3 trang 24 Toán lớp 10 Tập 1: Cho các tập hợp E = {x ∈ N | x < 8}, A = {0; 1; 2; 3; 4}, B = {3; 4; 5}…

Thực hành 4 trang 25 Toán lớp 10 Tập 1: Xác định các tập hợp sau đây. a, (1; 3) ∪ [-2; 2]…

Bài 1 trang 25 Toán lớp 10 Tập 1: Xác định các tập hợp A ∪ B và A ∩ B với: A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}…

Bài 2 trang 25 Toán lớp 10 Tập 1: Xác định tập hợp A giao B trong mỗi trường hợp sau…

Bài 3 trang 25 Toán lớp 10 Tập 1: Cho E = {x ∈ N | x < 10}, A = {x ∈ E | x là bội của 3}…

Bài 4 trang 25 Toán lớp 10 Tập 1: Cho A và B là hai tập hợp bất kì trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con của tập hợp còn lại…

Bài 5 trang 25 Toán lớp 10 Tập 1: Trong số 35 học sinh của lớp 10H, có 20 học sinh thích học môn Toán…

Bài 6 trang 25 Toán lớp 10 Tập 1: Xác định các tập hợp sau đây. (-∞;0] ∪ [-π; π]…

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập cuối chương 1

Bài 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài tập cuối chương 2

Bài 1: Hàm số và đồ thị

Xem thêm tài liệu Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 3: Các phép toán trên tập hợp

Trắc nghiệm Bài 3: Các phép toán trên tập hợp

Rate this post
Back to top button